We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Projekty badawcze

Projekty w realizacji

Zaangażowanie na odległość. Wielostanowiskowa etnografia reakcji diaspory ukraińskiej na wojnę.

dr Dominika Blachnicka-Ciacek

diaspora, ethnography, etnografia, metody wielozmysłowe, multi-sensory methods, political transnationalism, transnacjonalizm polityczny, Ukraina, Ukraine,

NCN Opus

Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet.

dr hab. Mikołaj Jasiński

kierownik zespołu badawczego UW

absolwenci, losy zawodowe, luka płacowa, wynagrodzenia,

NCN Opus

Tworzenie polityki walki z ubóstwem w Unii Europejskiej za pomocą miar ilościowych – analiza przypadku złożonego wskaźnika zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

dr Marianna Zieleńska

Komisja Europejska, nadzór na odległość, negocjacje polityczne, państwa członkowskie UE, polityka post-narodowa, polityka walki z ubóstwem, wskaźniki,

NCN Opus

Wyzwania, możliwości i perspektywy community sponsorship – analiza wielodyscyplinarna, wielometodowa i wieloperspektywiczna

dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz.

integracja, koprodukcja, policy transfer, polityka integracyjna, polityka uchodźcza, postawy etniczne, sponsoring społeczny, uchodźcy,

NCN Opus

Pamięć społeczna a post-imperialne dziedzictwo rosyjskie w Polsce

dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper, prof. ucz.

Dziedzictwo, imperium, pamięć społeczna, polityka historyczna, post-kolonializm,

NCN Opus

Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej

dr hab. Anna Kiersztyn, prof. ucz.

dane panelowe, harmonizacja danych, młodzi dorośli, niepewność zatrudnienia, porównania międzynarodowe, struktura zawodowa,

NCN Opus

Zrealizowane projekty

Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce.

dr Karolina Sztandar-Sztanderska

aktywizacja, aktywna polityka rynku pracy, bezrobocie, biurokracja pierwszego kontaktu, dostęp do usług publicznych, polityka rynku pracy, prawa socjalne, profilowanie, stanowienie polityki publicznej, technologie informacyjne,

NCN Opus

Polityczna aktywność diaspory w epoce globalnych współzależności. Społeczność migrancka Wietnamczyków z Polski i jej transnarodowe powiązania polityczne.

dr hab. Grażyna Szymańska-Matusiewicz

diaspora, migracje, polityczna aktywność diaspory, transnarodowe powiązania polityczne,

NCN Opus

Max Weber w teorii postkolonialnej: przypadek polski.

dr hab. Marta Bucholc, prof. ucz.

historia myśli społecznej, Max Weber, sprawa polska, teoria postkolonialna,

NCN Opus

Praktyki rodzicielskie we współczesnych polskich rodzinach – rekonstrukcja codzienności.

dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

praktyki rodzicielskie, praktyki rodzinne, rodziny postnowoczesne, rodziny tradycyjne, socjologia życia codziennego,

NCN Opus

Socjologia polska lat 60. XX wieku w kontekście socjologii światowej.

prof. dr hab. Jarosław Kilias

historia socjologii, międzynarodowa wymiana naukowa, socjologia polska lat 60., Zimna Wojna,

NCN Opus

Państwo współczesne: style działania.

prof. dr hab. Jacek Raciborski

instytucjonalni aktorzy, nowe zarządzanie publiczne, państwo, ruchy społeczne, rząd, styl działania,

NCN Opus

Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci.

prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński

autostereotyp Polaka, ksenofobia, postawy antysemickie, stereotypy narodowe, światopogląd narodowo-katolicki,

NCN Opus