We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dorobek

Wydział Socjologii

  • 3900 absolwentów
  • 360 doktoratów
  • 85 habilitacji
  • setki publikacji i nagród pracowników

 

 

Wydział Socjologii UW jest jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków kształcenia i badań w zakresie socjologii. W Wydziale i instytucjach będących jego poprzednikami, do 2008 r. ok. 3000 studentów uzyskało magisterium, prawie 300 socjologów uzyskało doktorat, a 69 – habilitację.

Pracownicy Wydziału są autorami dzieł z wielu dziedzin socjologii, w tym podstawowych podręczników – socjologii systematycznej, historii myśli socjologicznej i współczesnych teorii socjologicznych, metodologii i statystki, antropologii, oraz kilku socjologii szczegółowych.