We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Koła naukowe studentów

340158325_885921152510292_6866035577991919677_n

Koło Naukowe Socjologii Cyfrowej

Opieka: dr Marta Kołodziejska, dr Agata Komendant-Brodowska

Kontakt: aj.gluchowski@student.uw.edu.pl

Nasze cele to:
🔹 Stworzenie przestrzeni do wspólnej wymiany doświadczeń, zainteresowań i wiedzy na tematy związane z socjologią cyfrową.
🔸 Prowadzenie referatów, organizowanie debat i zapraszanie gości, chętnych dzielić się doświadczeniami i wiedzą związaną z interesującymi nas zagadnieniami.
🔹 Wspólna realizacja projektów naukowych oraz współdzielenie gotowych narzędzi i rozwiązań do ich realizacji.
🔸 Eksperymenty, tworzenie oprogramowania i wsparcie dla inicjatyw mających służyć poszerzaniu kompetencje cyfrowych studentów.

Macie jakieś wyjątkowe zainteresowania, którymi chcielibyście się podzielić z innymi, podyskutować na ich temat, rozwijać pasje na styku socjologii i świata nowych technologii? Zapraszamy!

Zespół badań nad modernizacją i transformacjami społecznymi

Prezesi: Bartosz Matyja, Emilia Sieczka

Zespół jest studencko-doktoranckim kołem naukowym, którego zainteresowania koncentrują się w obszarach:
– przemian społecznych późnego socjalizmu;
– reinterpretacji transformacji ustrojowej;
– pozycji Polski w ujęciu centro-peryferialnym;
– porównawczych studiów nad późnym kapitalizmem.

Koło naukowe Socjologii Katastrofy Klimatycznej

Prezes: Piotr Drygas

Koło zrzesza studentów/ki i doktorantów/ki zainteresowanych społecznym wymiarem katastrofy klimatycznej.

Studenckie Koło Naukowe Chi Kwadrat

Prezeska: Anna Wydra

Chi Kwadrat to studenckie koło naukowe z kilkunastoletnią tradycją, które łączy studentów chcących rozwijać swoje umiejętności badawcze i zdobywać nowe doświadczenie. Działalność Chi Kwadrat skupia się głównie na badaniach własnych, które mają na celu poznawanie świata badawczego od strony praktycznej. Członkowie Koła to studenci i absolwenci Socjologii na Karowej, którzy wzajemnie przekazują sobie wiedzę i współpracują przy badaniach. W ramach Koła okazjonalnie realizowane są także badania zlecone.

Studenckie Koło Naukowe “Nikogo”

Prezeska: Lea Atter

Badamy tych niebadanych, wspieramy tych niewspieranych…
Koło Nikogo (SKN UW) przy Wydziale Socjologii działa na rzecz Zdrowia Psychicznego! Działamy poprzez badania naukowe, inicjowanie dyskusji na tematy tabu oraz aktywizm.
Dążymy także do stworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego na UW, uczelnianej platformy wsparcia online oraz pionu Wychowania Psychicznego (równoważnego do WF) na naszej uczelni.
Organizujemy spotkania edukacyjne na uczelni i prowadzimy kanały o tematyce antystygmatyzacyjnej na platformie YouTube.
Szczególnie chcemy rozwinąć naszą sekcję badawczą, zajmującą się szeroko pojętym zdrowiem psychicznym i neuroróżnorodnością z perspektywy socjologicznej.
Zapraszamy!

Koło Naukowe Badań nad Dyskursem

Zarząd: Miłosz Omietoński, Magda Borysławska, Nina Sprycha. Opiekunem Koła jest prof. Sławomir Mandes.

Koło Naukowe Badań nad Dyskursem działa przy Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zrzesza osoby związane z naukami społecznymi, ale również z lingwistyką, filologią, filozofią i innymi dyscyplinami. Naszym celem jest przybliżanie pojęcia dyskursu* w różnych jego wymiarach poprzez edukację nieformalną, popularyzowanie badań oraz prowadzenie własnych. Czytamy, dyskutujemy, analizujemy dyskurs. Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby rozwijać swoje kompetencje i współpracować przy ciekawych projektach. Do Koła można dołączyć niezależnie od etapu i kierunku studiów.

* “dyskurs jest rozumiany przede wszystkim jako działanie językowe w komunikacji pisemnej, wizualnej bądź ustnej, werbalnej bądź niewerbalnej, podejmowane przez aktorów społecznych w konkretnym otoczeniu, określonym przez reguły, normy i konwencje społeczne.” – R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych.

Zapisy poprzez fanpage: https://www.facebook.com/knbd.uw lub wiadomość mailową do Shin Mazur: shin.mazur@uw.edu.pl

Koło Naukowe Socjologii Publicznej

Koło Naukowe Socjologii Publicznej
Opiekun: dr hab. Wojciech Rafałowski
Zarząd: Filip Dankiewicz, Julia Gorczowska, Stanisław Mazur, Marcin Mochocki, Mateusz Mojsiejuk, Michał Szewczyk

Działamy na rzecz socjologii zaangażowanej. Razem chcemy wychodzić z nią poza mury uniwersytetu — zajmować się tym co publiczne, a zatem tym, co istotne dla różnych aktorów społecznych. Spotykamy się, dyskutujemy, prowadzimy panele i wykłady z osobami eksperckimi, a w planach mamy jeszcze między innymi warsztaty, seminaria czy badania!

Jeśli studiujesz na UW i bliska jest Ci idea nauki odpowiedzialnej społecznie, a także chcesz włączyć się w promocję konstruktywnej dyskusji na istotne tematy, to gorąco zachęcamy do dołączenia do naszego Koła. Możesz zaangażować się niezależnie od etapu i kierunku studiów:)

Kontakt mailowy: knsp@uw.edu.pl
strona na Facebooku: fb.com/socjologiapubliczna