We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Oprogramowanie

SPSS


Pliki instalacyjne SPSS (należy być zalogowanym na koncie UW – tym z peselem):

Uwaga! Pobieranie programu może potrwać kilkadziesiąt minut.

Instrukcja instalacji

Kody licencyjne:

Licencja SPSS daje prawo pracownikom i studentom do zainstalowania i używania na komputerze i/lub komputerze osobistym (dla użytku domowego) kopii pakietu SPSS.

W celu otrzymania kodów licencyjnych należy:

 1. Zapoznać się z zamieszczonymi poniżej Warunkami używania licencji SPSS na UW:
  1. Zobowiązuję się do przestrzegania warunków Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions, na mocy, której ROZWIĄZANIE PS zostało przekazane do użytkowania Uczelni.
  2. Nie będę usuwać lub zmieniać treści Oświadczenia praw autorskich zamieszczonych na jakiejkolwiek używanej przeze mnie kopii ROZWIĄZANIA PS.
  3. Zapewnię ochronę i poufność każdej udostępnionej mi kopii. Nie będę kopiować ani też świadomie nie zezwolę na kopiowanie. Zobowiązuję się nie tworzyć lub nie usiłować odtworzyć albo zezwalać lub pomagać innym w odtworzeniu kodu źródłowego ROZWIĄZANIA PS dostarczonego zgodnie z umową.
  4. Będę używać ROZWIĄZANIA PS jedynie w celu zdefiniowanym w Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions i tylko w systemie określonym w Licencji.
  5. Nie będę wcielać zmodyfikowanej wersji ROZWIĄZANIA PS do jakiegokolwiek programu napisanego przeze mnie bez wyraźnego zezwolenia Licencjodawcy.
  6. Nie będę odkodowywać ani też dekompilować ROZWIĄZANIA PS.
  7. Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia licencji, jak również na wezwanie Uczelni.
  8. *Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, po zakończeniu kursu/semestru/roku akademickiego.
  9. **Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego mnie z Uczelnią, uprawniającego do korzystania z ROZWIĄZANIA PS.

  * – dotyczy studentów
  ** – dotyczy pracowników i współpracowników Uczelni
  english version (Acknowledgement Letter Confirming the Conditions of Use)

 2. Wypełnić poniższy formularz:
Wymagane jest konto w domenie @uw lub @is.uw.
Statistica


Pliki instalacyjne Statistica:

Uwaga!
* Pobieranie programu może potrwać kilkadziesiąt minut.
* Na komputerze musi być zainstalowana przeglądarka Internet Explorer.
* Użytkownik musi posiadać konto mejlowe w domenie kończącej się na uw.edu.pl (szczegóły na temat zakładania konta dla studentów tutaj).

Kody licencyjne:

W celu otrzymania kodów licencyjnych należy:

 1. Zapoznać się z zamieszczonymi poniżej Warunkami używania licencji na UW:
 1. Każdy użytkownik musi zaakceptować warunki licencyjne producenta.
 2. Prawo do korzystania z licencji wydawane jest na rok i co roku musi być odnawiane.
 3. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać programu ani klucza instalacyjnego.
 4. Oprogramowanie można wykorzystywać z celach naukowych i badawczych.
 5. Użytkownik traci prawo do korzystania z licencji i musi zdeinstalować oprogramowanie w następujących sytuacjach:
 • po zakończeniu nauki na UW (student);
 • po wygaśnięciu stosunku pracy (pracownik);
 • po zakończeniu licencji – wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy;
 • na żądanie licencjodawcy lub uczelni w przypadku podejrzenia o naruszenie niniejszych zasad.
 1. Do rejestracji automatycznej konieczne jest korzystanie z uczelnianej skrzynki pocztowej. Domeny pocztowe uznawane za uczelniane to: uw.edu.pl, fuw.edu.pl, mimuw.edu.pl, icm.edu.pl, astrouw.edu. oraz ich poddomeny jak np. student.uw.edu.pl.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia otrzymanych ankiet dotyczących użytkowania oprogramowania.
 3. Licencje są udostępnione tym Jednostkom UW (pracownikom), które partycypują w kosztach użytkowania licencji (nowy wymóg wprowadzony od 2011r). Pracownik UW, korzystający z licencji musi zadbać o to by jednostka