We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Dla studentów ze spektrum autyzmu

Od października 2022 na Wydziale Socjologii rozpoczyna działanie tutorka, która obejmie swoim wsparciem studentów w spektrum autyzmu studiujących na Wydziale. Rolę tutorki w roku akademickim 2022/2023 będzie pełniła Ida Dunowska, który ukończyła studia I stopnia na Wydziale Socjologii.

Wsparcie obejmuje udzielanie informacji organizacyjnych i formalnych, np.:

    • Pomoc w rejestracji na zajęcia-informacja o terminach, sposobach zapisu na zajęcia-korzystanie z systemu USOS, punkty ECTS;
    • Przekazywanie informacji o wydarzeniach na uczelni- szczegółowe informacje dotyczące zapisów, miejsca wydarzenia, osób prowadzących;
    • Przekazywanie informacji i kontaktów do miejsc/osób udzielających wsparcia na uczelni, np. BON, Centrum Pomocy Psychologicznej.
    • Informowanie o sposobach załatwiania spraw formalnych- np. stypendiów, składania wniosków przez USOS, akademików, legitymacji studenckiej.

Do zadań tutora nie należy udzielanie wsparcia psychologicznego oraz merytorycznego w zakresie poszczególnych przedmiotów na Wydziale Socjologii.

Do skorzystania z pomocy tutorki wydziałowej nie jest wymagana formalna diagnoza ani rejestracja w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Kontakt z tutorką można nawiązać za pośrednictwem maila: i.dunowska@uw.edu.pl

Możliwe jest umówienie się z tutorką na spotkanie stacjonarne na Wydziale Socjologii lub też spotkanie w formie online.

Na spotkania obowiązują zapisy.

Zapraszamy do kontaktu studentów w spektrum autyzmu.