We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Komisje i Zespoły

Komisja ds. regulaminu Wydziału Socjologii

prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (sekretarz)

dr hab. Sławomir Mandes, prof. ucz.

dr Jakub Motrenko

prof. dr hab. Jacek Raciborski

dr Tomasz Rawski

dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. ucz.

 

Komisja Finansowa Wydziału Socjologii

dr hab. Jacek Haman

dr Agata Komendant-Brodowska

dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, prof. ucz.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza na kadencję 2024-2028

dr hab. Jacek Haman (przewodniczący)

dr Marianna Zieleńska

dr Jakub Motrenko

dr Adam Ostolski

dr Agnieszka Nowakowska

Wydziałowa Komisja Oceniająca na kadencję 2020-2024

dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz. (przewodnicząca)

dr hab. Dominik Batorski

dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper, prof. ucz.

dr hab. Jacek Haman

dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz.

dr hab. Anna Kiersztyn, prof. ucz.

dr hab. Piotr Kulas

dr hab. Sławomir Mandes, prof. ucz.

dr hab. Lech Nijakowski, prof. ucz.

dr hab. Mikołaj Pawlak

 

 

Zespół ds. biblioteki

prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, prof. ucz.

dr hab. Michał Kowalski

 

Komisja ds. etyki badań naukowych

prof. dr hab. Mirosława Marody (przewodnicząca)

dr hab. Anna Kiersztyn, prof. ucz.

dr Sylwia Urbańska

Zespół ds. rozwoju Wydziału Socjologii

dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz.

dr hab. Mikołaj Lewicki

dr Jakub Motrenko

dr Agnieszka Nowakowska

dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

dr hab. Renata Włoch, prof. ucz.

 

Komisja ds. Zatrudnień Wydziału Socjologii

dr hab. Barbara Bossak-Herbst

dr hab. Sławomir Mandes, prof. ucz.

dr hab. Anna Kiersztyn, prof. ucz.

dr hab. Wojciech Rafałowski

dr hab. Andrzej Waśkiewicz, prof. ucz.