We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Working Papers

Seria „Working Papers” Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego  to publikacje prac i osiągnięć studentów Wydziału, zgłoszonych do konkursu, ocenionych i wybranych do ich wydania przez Radę Dydaktyczną WS UW. Publikowane opracowania podlegały recenzji przez jednego samodzielnego pracownika naukowego.

Publikacje zostały sfinansowane ze środków Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wydawcą “Working Papers” jest Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawowymi celami publikacji prac studentów przez Wydział są:

  • Włączenie „głosu studentów” do dyskusji akademickich,
  • Promocja Instytutu jako wiodącego ośrodka badawczo-dydaktycznego w Polsce
  • Dawanie szansy na budowanie kariery naukowej studentów, pragnących pisać doktoraty, a także badać i uczestniczyć w dyskusjach akademickich.

Zasady konkursu publikacyjnego Working Papers Wydziału Socjologii UW

Terminy zgłaszania prac to 30 października oraz 31 maja każdego roku.

Najbliższy termin zgłaszania prac: 31.05.2023

 

Nowa Ziemia Obiecana. 

RAPORT BADAWCZY NA TEMAT PROCESÓW URBANIZACYJNYCH NA BIAŁOŁĘCE

Autorzy: 

Adranna Drozdowska

Justyna Kościńska

Kamila Momot

Mikołaj Przepiórkowski

Ewa Tomkowska

Kamil Trepka

współpraca: Krzysztof Gubański

Pod kierunkiem: dr Mikołaja Lewickiego

Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jarosław Kilias

 

Co się dzieje z mężczyznami?

Analiza dyskursów dotyczących kryzysu męskości w artykułach prasowych oraz internetowych

Autorka: Dorota Wyrwińska

Niniejsza publikacja jest udoskonaloną wersją pracy magisterskiej autorki, napisanej pod kierunkiem dr Małgorzaty Sikorskiej, prof. ucz.

Recenzja naukowa: dr hab. Małgorzata Jacyno, prof. ucz.

Płeć i tożsamość płciowa w rozumieniu osób transpłciowych.

Autorka: Weronika Gawarska

Praca wykonana pod kierunkiem dr Barbary Bossak-Herbst

Recenzja naukowa: dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz

Poglądy i postawy polityczne młodych

Autorzy: 

Sebastian Halicki 

Maria Pierżak 

Maria Rykowska 

Sabina Rzewuska 

Karolina Strzelczyk

Niniejsza publikacja jest udoskonaloną wersją pracy zaliczeniowej grupy napisanej pod kierunkiem dr Agnieszki Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz.

Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jarosław Kilias

 

Policyjne represje a mobilizacja osób uczestniczących w protestach społecznych w Warszawie w 2020 i 2021 r. 

Autorka: Anna Firgolska

Niniejsza publikacja jest udoskonaloną wersją pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr Adama Ostolskiego. 

Recenzja naukowa: prof. Małgorzata Sikorska, dr Anna Baczko-Dombi. 

Przemyśleć sferę publiczną na nowo.

Analiza dyskursu wokół niedoszłego spotkania z Romanem Polańskim w kontekście kultury unieważniania.

Autorka: Aleksandra Gościcka

Niniejsza publikacja jest udoskonaloną wersją pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr Tomasza Rawskiego.

Recenzja naukowa: dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.