We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konferencje

31st ANNUAL WORKSHOP TRANSITIONS IN YOUTH (TIY)

The 31st annual workshop of the European Research Network on Transitions in Youth (TiY) will take place in Warsaw, Poland on 4-6 September 2024. The workshop will be hosted by the Faculty of Sociology, University of Warsaw.

 

Czwartki z socjologią historyczną

Wspólne seminarium Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Kultury Francuskiej UW oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Stanowi ono miejsce spotkań i dyskusji uczonych zajmujących się szeroko ujmowaną problematyką socjologii historycznej, niezależnie od ich formalnej afiliacji dyscyplinarnej i instytucjonalnej.

Komitet organizacyjny: Jarosław Kilias, Adam Leszczynski, Nicolas Maslowski, Michał Rauszer i Anna Sosnowska

Więcej informacji

Law, power, pluralisms. Revisiting Stanisław Ehrlich

Międzynarodowa konferencja naukowa “Law, power, pluralisms. Revisiting Stanisław Ehrlich” organizowana przez WS UW we współpracy z WPiA UW i Sekcją Socjologii Prawa PTS w terminie 16-17 października 2023 w Warszawie (Budynek ILS, ul. Dobra 55, pokój 1.110).

Program:

 

The Fantasy – Reality Continuum: Science, Religion, Politics, Culture

 

Organizator: Centrum Badań Figuracyjnych Wydziału Socjologii UW

8-10 grudnia 2022

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul Dobra 56/66, Warszawa

https://fantasy-reality.ws.uw.edu.pl/ 

*Tych z Państwa, którzy chcieliby obserwować obrady konferencyjne on-line prosimy o informację na adres Fantasy-Reality-Warsaw2022@is.uw.edu.pl

XVIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY 2022

Warszawa, 14-17 września 2022,
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

https://zjazdpts.pl/

 

International Conference Methodology of Relational Sociology Approaches and Analyses March 14-15, 2022
Kierownik ds. studiów doktoranckich
dr hab. Sławomir Mandes, prof. ucz.

mandess@is.uw.edu.pl

 

Kierownik studiów zaocznych oraz studiów II stopnia Socjologia interwencji społecznych
dr Paweł Poławski, prof. ucz.

polapaw@is.uw.edu.pl

 

Kierowniczka studiów II stopnia Socjologia cyfrowa
dr Anna Baczko-Dombi

anna.baczko@is.uw.edu.pl

 

Kierowniczka studiów II stopnia Język i społeczeństwo
dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

me.sikorska@uw.edu.pl

pokój 112
Maria Złotkowska

biuro.dziekana.ws@is.uw.edu.pl

tel. 22 55 20 706
609 439 494

 
Katarzyna Rupińska

krupinska@uw.edu.pl

tel. 22 55 23 726

 

 

 

Anna Drozd

a.drozd@uw.edu.pl

tel. 22 55 23 726

 

Biuro Dziekana nie obsługuje studentów. W sprawach studenckich prosimy o kontakt z dziekanatem studenckim (patrz niżej).

pokój 101
e-mail: dziekanat.studencki.socjologia@is.uw.edu.pl

dziekanat jest czynny codziennie od 9.00 do 15.00
 

socjologia (I stopień)
studia zaoczne

Anna Osiecka-Bińkowska
a.osiecka@is.uw.edu.pl 
tel. 22 55 20 704

 
 

socjologia (II stopień)
socjologia cyfrowa (II stopień)
socjologia (III stopień)


Joanna Caban
cabanj@is.uw.edu.pl
tel. 22 55 23 502

 
 

 

język i społeczeństwo (II stopień)
socjologia interwencji społecznych (II stopień)
Marta Jasińska
jasinskam@is.uw.edu.pl
tel. 22-55-20-721

 

Pełnomocniczka ds. USOS
Marta Jasińska
jasinskam@is.uw.edu.pl
tel. 22-55-20-721

pokój 106

Pełnomocnik Kwestora UW
kierownik sekcji
Katarzyna Kołacińska
k.kolacinska@is.uw.edu.pl
tel. 22 55 22 907

Zakres obowiązków: kontrola działalności finansowej Wydziału.

 

Karolina Molik
finanse.badania@is.uw.edu.pl

karolina.molik@uw.edu.pl
tel. 22 55 23 741

Zakres obowiązków: obsługa księgowa Wydziału: obsługa finansowa grantów, kontrola budżetów projektów badawczych.

 

Izabela Oniszek
i.oniszek@uw.edu.pl
tel. 22 55 23 758

Zakres obowiązków: obsługa księgowa Wydziału: rozliczanie faktur związanych z funkcjonowaniem Wydziału i służbowych kart płatniczych.

 

Kamilla Nowak
nowakk@is.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 710

Zakres obowiązków: umowy cywilno-prawne i dodatki do wynagrodzeń związane z realizacją projektów badawczych, opisywanie faktur związanych z działalnością naukową, lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych (LODO) oraz do współpracy i kontaktów z IOD.

 

Pełnomocniczka Dziekana ds. badań i projektów badawczych
dr Agnieszka Nowakowska
nowakowskaa@is.uw.edu.pl
tel. 668 942 266

Zakres obowiązków: koordynacja realizacji grantów badawczych. 

 

Referent

Bartłomiej Wolke
b.wolke@uw.edu.pl
tel. 22 55 23 501

Zakres obowiązków: granty krajowe (NCN, MNiSW i inne), stypendia dla naukowców i doktoraty wdrożeniowe, program IDUB

pokój 20

Dyrektor administracyjny
Zbigniew Kisiela
z.kisiela@uw.edu.pl
tel. 664 026 752

 

Ewa Andrzejczak

 

Mirosław Buczek

 

Ewa Jendrzejewska

 

Jan Kaczorek

 

Agnieszka Kosińska

 

Jan Kostrzewa

 

Marzena Łukasiewicz

 

Sławomir Łukasiewicz

 

Małgorzata Racławska

 

Anna Stefańska

 

Bogusława Zaprzała

Pracownia Przetwarzania Danych służy studentom i pracownikom Wydziału Socjologii UW do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych wymagających wspomagania technikami komputerowymi. 

Zespół
pokój 409
Artur Grygiencz, grygiencza@is.uw.edu.pl

Sale komputerowe
Zajęcia są prowadzone w dwóch salach komputerowych – 411 i 412. W każdej z sal komputery mają stałe łącze internetowe, umożliwiają dostęp do dysku sieciowego i są wyposażone w telewizor bądź rzutnik. Wyposażenie sal dydaktycznych gwarantuje efektywne prowadzenie kursów mających na celu zapoznanie studentów z pracą na oprogramowaniu analitycznym.

Szczegółowe wyposażenie sal:

sala 411
Wyposażenie:
15 stanowisk komputerowych
2 telewizory
1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 10
Microsoft Office
SPSS
Atlas.ti 8

sala 412
Wyposażenie:
15 stanowisk komputerowych
rzutnik
1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 10
Libre Office
SPSS

Komputery w wolnym dostępie
W celu umożliwienia studentom samodzielnej pracy na Wydziale Socjologii na II piętrze zlokalizowano 4 komputery.

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 7
Libre Office
SPSS
Atlas.ti 7

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową “Law, power, pluralisms. Revisiting Stanisław Ehrlich” organizowaną przez WS UW we współpracy z WPiA UW i Sekcją Socjologii Prawa PTS. Odbędzie się ona w dn. 16-17 października 2023 w Warszawie (Budynek ILS, ul. Dobra 55, pokój 1.110).