We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Konferencje

Czwartki z socjologią historyczną

Wspólne seminarium Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Kultury Francuskiej UW oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Stanowi ono miejsce spotkań i dyskusji uczonych zajmujących się szeroko ujmowaną problematyką socjologii historycznej, niezależnie od ich formalnej afiliacji dyscyplinarnej i instytucjonalnej.

Komitet organizacyjny: Jarosław Kilias, Adam Leszczynski, Nicolas Maslowski, Michał Rauszer i Anna Sosnowska

Więcej informacji

Law, power, pluralisms. Revisiting Stanisław Ehrlich

Międzynarodowa konferencja naukowa “Law, power, pluralisms. Revisiting Stanisław Ehrlich” organizowana przez WS UW we współpracy z WPiA UW i Sekcją Socjologii Prawa PTS w terminie 16-17 października 2023 w Warszawie (Budynek ILS, ul. Dobra 55, pokój 1.110).

Program:

 

The Fantasy – Reality Continuum: Science, Religion, Politics, Culture

 

Organizator: Centrum Badań Figuracyjnych Wydziału Socjologii UW

8-10 grudnia 2022

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul Dobra 56/66, Warszawa

https://fantasy-reality.ws.uw.edu.pl/ 

*Tych z Państwa, którzy chcieliby obserwować obrady konferencyjne on-line prosimy o informację na adres Fantasy-Reality-Warsaw2022@is.uw.edu.pl

XVIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY 2022

Warszawa, 14-17 września 2022,
Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

https://zjazdpts.pl/

 

International Conference Methodology of Relational Sociology Approaches and Analyses March 14-15, 2022
Kierownik ds. studiów doktoranckich
dr hab. Sławomir Mandes, prof. ucz.

mandess@is.uw.edu.pl

 

Kierownik studiów zaocznych oraz studiów II stopnia Socjologia interwencji społecznych
dr Paweł Poławski, prof. ucz.

polapaw@is.uw.edu.pl

 

Kierowniczka studiów II stopnia Socjologia cyfrowa
dr Anna Baczko-Dombi

anna.baczko@is.uw.edu.pl

 

Kierowniczka studiów II stopnia Język i społeczeństwo
dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

me.sikorska@uw.edu.pl

pokój 112
Maria Złotkowska

biuro.dziekana.ws@is.uw.edu.pl

tel. 22 55 20 706
609 439 494

 
Katarzyna Rupińska

krupinska@uw.edu.pl

tel. 22 55 23 726

 

 

 

Anna Drozd

a.drozd@uw.edu.pl

tel. 22 55 23 726

 

Biuro Dziekana nie obsługuje studentów. W sprawach studenckich prosimy o kontakt z dziekanatem studenckim (patrz niżej).

pokój 101
e-mail: dziekanat.studencki.socjologia@is.uw.edu.pl

dziekanat jest czynny codziennie od 9.00 do 15.00
 

socjologia (I stopień)
studia zaoczne

Anna Osiecka-Bińkowska
a.osiecka@is.uw.edu.pl 
tel. 22 55 20 704

 
 

socjologia (II stopień)
socjologia cyfrowa (II stopień)
socjologia (III stopień)


Joanna Caban
cabanj@is.uw.edu.pl
tel. 22 55 23 502

 
 

 

język i społeczeństwo (II stopień)
socjologia interwencji społecznych (II stopień)
Marta Jasińska
jasinskam@is.uw.edu.pl
tel. 22-55-20-721

 

Pełnomocniczka ds. USOS
Marta Jasińska
jasinskam@is.uw.edu.pl
tel. 22-55-20-721

pokój 106

Pełnomocnik Kwestora UW
kierownik sekcji
Katarzyna Kołacińska
k.kolacinska@is.uw.edu.pl
tel. 22 55 22 907

Zakres obowiązków: kontrola działalności finansowej Wydziału.

 

Karolina Molik
finanse.badania@is.uw.edu.pl

karolina.molik@uw.edu.pl
tel. 22 55 23 741

Zakres obowiązków: obsługa księgowa Wydziału: obsługa finansowa grantów, kontrola budżetów projektów badawczych.

 

Izabela Oniszek
i.oniszek@uw.edu.pl
tel. 22 55 23 758

Zakres obowiązków: obsługa księgowa Wydziału: rozliczanie faktur związanych z funkcjonowaniem Wydziału i służbowych kart płatniczych.

 

Kamilla Nowak
nowakk@is.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 710

Zakres obowiązków: umowy cywilno-prawne i dodatki do wynagrodzeń związane z realizacją projektów badawczych, opisywanie faktur związanych z działalnością naukową, lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych (LODO) oraz do współpracy i kontaktów z IOD.

 

Pełnomocniczka Dziekana ds. badań i projektów badawczych
dr Agnieszka Nowakowska
nowakowskaa@is.uw.edu.pl
tel. 668 942 266

Zakres obowiązków: koordynacja realizacji grantów badawczych. 

 

Referent

Bartłomiej Wolke
b.wolke@uw.edu.pl
tel. 22 55 23 501

Zakres obowiązków: granty krajowe (NCN, MNiSW i inne), stypendia dla naukowców i doktoraty wdrożeniowe, program IDUB

pokój 20

Dyrektor administracyjny
Zbigniew Kisiela
z.kisiela@uw.edu.pl
tel. 664 026 752

 

Ewa Andrzejczak

 

Mirosław Buczek

 

Ewa Jendrzejewska

 

Jan Kaczorek

 

Agnieszka Kosińska

 

Jan Kostrzewa

 

Marzena Łukasiewicz

 

Sławomir Łukasiewicz

 

Małgorzata Racławska

 

Anna Stefańska

 

Bogusława Zaprzała

Pracownia Przetwarzania Danych służy studentom i pracownikom Wydziału Socjologii UW do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych wymagających wspomagania technikami komputerowymi. 

Zespół
pokój 409
Artur Grygiencz, grygiencza@is.uw.edu.pl

Sale komputerowe
Zajęcia są prowadzone w dwóch salach komputerowych – 411 i 412. W każdej z sal komputery mają stałe łącze internetowe, umożliwiają dostęp do dysku sieciowego i są wyposażone w telewizor bądź rzutnik. Wyposażenie sal dydaktycznych gwarantuje efektywne prowadzenie kursów mających na celu zapoznanie studentów z pracą na oprogramowaniu analitycznym.

Szczegółowe wyposażenie sal:

sala 411
Wyposażenie:
15 stanowisk komputerowych
2 telewizory
1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 10
Microsoft Office
SPSS
Atlas.ti 8

sala 412
Wyposażenie:
15 stanowisk komputerowych
rzutnik
1 stanowisko komputerowe wykładowcy

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 10
Libre Office
SPSS

Komputery w wolnym dostępie
W celu umożliwienia studentom samodzielnej pracy na Wydziale Socjologii na II piętrze zlokalizowano 4 komputery.

Podstawowe informacje o oprogramowaniu:
System operacyjny Windows 7
Libre Office
SPSS
Atlas.ti 7

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową “Law, power, pluralisms. Revisiting Stanisław Ehrlich” organizowaną przez WS UW we współpracy z WPiA UW i Sekcją Socjologii Prawa PTS. Odbędzie się ona w dn. 16-17 października 2023 w Warszawie (Budynek ILS, ul. Dobra 55, pokój 1.110).