Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

I stopień: socjologia

Od roku akademickiego 2021/2022 do oferty dydaktycznej na Wydziale Socjologii dołącza fakultatywna specjalizacja nauczycielska przygotowująca do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty dydaktycznej wszystkich, którzy są w stanie wyobrazić sobie siebie w roli nauczyciela. Uzyskanie uprawnień nauczycielskich stwarza duże szanse na uzyskanie stałego zatrudnienia zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych ośrodkach. Oferta jest skierowana do studentów, którzy obecnie są na I roku studiów I stopnia. Program specjalizacji trwa 3 lata i realizowany jest w ramach przedmiotów fakultatywnych na II i III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia. Drugi rok studiów pierwszego stopnia, I rok kształcenia na specjalizacji nauczycielskiej
Przedmiot Rodzaj zajęć Ilość godzin Pkt. ECTS
Psychologia dla nauczycieli wykład 30 1
Pedagogika dla nauczycieli wykład 30 1
Emisja głosu warsztat 30 1
Psychologia ćwiczenia 30 1.5
Pedagogika ćwiczenia 30 1.5
Podstawy Dydaktyki wykład 30 2
+ 2 fakultety wskazane przez koordynatorkę specjalizacji przygotowujące merytorycznie do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”
Trzeci rok studiów pierwszego stopnia, II rok kształcenia na specjalizacji nauczycielskiej
Przedmiot Rodzaj zajęć Ilość godzin Pkt. ECTS
Pedagogika – warsztaty zintegrowane warsztat 30 2
Praktyki zawodowe (psychologiczno-pedagogiczne) praktyki 30 1
Dydaktyka przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” wykład 30 2
Dydaktyka przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach podstawowych konwersatorium 30 2
Dydaktyka przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach ponadpodstawowych konwersatorium 30 2
+ 2 fakultety wskazane przez koordynatorkę specjalizacji przygotowujące merytorycznie do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”
Pierwszy rok studiów drugiego stopnia, III rok kształcenia na specjalizacji nauczycielskiej
Przedmiot Rodzaj zajęć Ilość godzin Pkt. ECTS
Dydaktyka przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach ponadpodstawowych konwersatorium 30 2
Praktyki zawodowe (dydaktyczne w szkole podstawowej) praktyki 60 2.5
Praktyki zawodowe (dydaktyczne w szkole ponadpodstawowej) praktyki 60 2.5
+ 2 fakultety wskazane przez koordynatorkę specjalizacji przygotowujące merytorycznie do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”
Koordynatorka specjalizacji: dr Barbara Bossak-Herbst, bossakb@is.uw.edu.pl
Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące programu studiów I stopnia.


Jeśli chcesz wiedzieć więcej – zajrzyj do FAQ rekrutacji.
Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na FB.

Jakie są zasady rekrutacji?
Szczegółowe zasady i wszystkie ważne daty są w IRK, ale: musisz mieć zdany poziom podstawowy lub rozszerzony z polskiego, matematyki i obcego języka nowożytnego oraz poziom rozszerzony z przedmiotu dodatkowego.

Czy przedmiotem dodatkowym musi być wiedza o społeczeństwie?
Nie! Lista przedmiotów dodatkowych jest znacznie dłuższa. Chodzi nam o to, żeby na socjologię trafiali ludzie, którzy mają zainteresowania, pasje, coś lubią – może to być kultura antyczna, geografia, ale równie dobrze chemia lub fizyka. A podstawa programowa do WOS jest raczej odległa od tego, czym zajmuje się socjologia 🙂.

Dlaczego robicie test? Matura nie wystarczy?
Na pewno nie robimy go po to, żeby komukolwiek ograniczyć dostęp do studiów.
Test wprowadziliśmy po raz pierwszy 6 lat temu między innymi dlatego, że uważamy że matura to nie wszystko. Nawet jeśli egzamin maturalny pójdzie Ci średnio, nadal możesz się do nas dostać jeśli dobrze napiszesz test. Test pozwala nam przyjąć osoby bardziej świadome tego, co będzie na naszych studiach potrzebne. Pozwala też przyciągnąć osoby, które będą studiować socjologię z przekonaniem, a jednocześnie z przeświadczeniem, że studentki i studenci podzielają ich zainteresowania. Co więcej – wiele osób, które już u nas studiują, podkreśla, że właśnie dzięki testowi dowiedziało się, jak fascynująca jest socjologia.

Jak się mogę przygotować do testu?
Nie musisz się do niego dodatkowo przygotowywać. Wystarczy, że interesuje Cię rzeczywistość społeczna, to co się dzieje wokół nas zarówno na poziomie wspólnot i społeczności, jak i też na poziomie mikro (poziomie relacji interpersonalnych). Łatwo się o tym przekonasz oglądając DemoTestu.

Czy po socjologii jest praca? Gdzie pracuje socjolog?
Czy po socjologii jest praca? Gdzie pracuje socjolog? Wszyscy znamy memy, których autorzy i autorki przekonują, że po socjologii trudno znaleźć pracę. Rozumiemy obawy Waszych rodziców i troskę życzliwych znajomych, którzy z tego powodu odradzają studiowanie socjologii. Tymczasem – niespodzianka! – wcale nie jest ciężko znaleźć pracę z dyplomem Karowej w kieszeni. Z badań ELA (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów) wynika, że ryzyko bezrobocia wśród absolwentów/ek I stopnia jest raczej małe 🙂.

Gdzie się pracuje po socjologii? No cóż, tu użyjemy ulubionej odpowiedzi socjologicznej: “to zależy”. Faktycznie, trudno jest wskazać tylko jedno miejsce, gdzie kompetencje socjologiczne są potrzebne (inaczej niż po stomatologii, bo tu raczej wiadomo, gdzie można pracować). Dzieje się tak dlatego, że tak jak różnorodne są zainteresowania naszych studentek i studentów tak też różnorodne są ich ścieżki zawodowe. Wiele zależy od tego, na czym konkretnie skupiali się w czasie studiów oraz od tego, jak potem rozwijają się ich potrzeby i zainteresowania.
Wiele osób, jeszcze w czasie studiów, zaczyna pracę w firmach badawczych (KantarSW ResearchGfk PoloniaIQSGemius). Część z nich zostaje tam i awansuje, część przechodzi do działów badawczych klienta, część rozwija potem swoje życie zawodowe w międzynarodowych domach mediowych, agencjach reklamowych, firmach doradczych (MercerDanae) i audytorskich (Deloitte), a także w instytutach badawczych związanych z administracją publiczną (Polski Instytut Ekonomiczny) lub z trzecim sektorem (takich jak Instytut Spraw Publicznych czy Instytut Badań Edukacyjnych).

Nasi absolwenci i absolwentki pracują także w organizacjach zajmujących się komunikacją społeczną oraz tam, gdzie konieczna jest dobra znajomość technologii komunikacji i sposobów jej badania (T-Mobile, Orange). Inni znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych zajmujących się np. wspieraniem innowacji społecznych i partycypacji obywatelskiej (Stocznia), bądź w firmach szkoleniowych (Pracownia Gier Szkoleniowych). Mamy też absolwentów pracujących w innowacyjnych firmach będących inkubatorami nowych produktów (Spark and Mortar).

Bardzo ważne jest to, że pakiet umiejętności socjologicznych jest nie tylko różnorodny, ale i elastyczny, pozwalający dostosować się zarówno do zmian zachodzących w nas samych i w naszych potrzebach (jeden z naszych absolwentów, który pracował w firmie badawczej wrócił do niej po kilku miesiącach kariery w jednej ze światowych firm konsultingowych, gdy stwierdził że choć robi rzeczy ciekawe i doskonale zarabia, to przestał mieć czas na jeżdżenie rowerem i zaczął palić jak smok), jak i zmian zachodzących na rynku pracy.

Musimy być przygotowani i przygotować do tego Was, że będziecie pracować w profesjach, których – być może – nie ma jeszcze na rynku pracy. A na pewno przygotować do tego, że minęły czasy, gdy spędzano całe życie zawodowe w jednym miejscu.
Socjologia jest doskonałym wyborem, bo nie zamyka możliwości, nie wtłacza w raz zdefiniowane koleiny zawodowe, bez opcji zmiany. Odwrotnie – nasz kierunek daje mocną podstawę składającą się z konkretnych umiejętności oraz kompetencji społecznych i poznawczych, które można potem rozwijać i uzupełniać w wybranych przez siebie – a być może wielokrotnie zmienianych – środowiskach zawodowych.

Studia licencjackie przygotowują absolwenta do wykonywania pracy socjologa przede wszystkim jako wykonawcy badań społecznych, analityka danych i aktywnego uczestnika życia społecznego.

Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwentki i absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

Oferowane przez nas przedmioty przypisaliśmy do dwóch grup: przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów fakultatywnych.

Przedmioty obowiązkowe
to specjalistyczne przedmioty kierunkowe oferowane przez nasz Wydział. W trakcie przeciągu trzech lat studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną i rozwiniesz umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną.
 
Przedmioty fakultatywne
pozwolą Ci na pogłębienie wiedzy i rozwinięcie konkretnych umiejętności. Z bogatej oferty przedmiotów należących do tej grupy wybierzesz te według Ciebie najciekawsze. Na każdym roku studiów wymagane jest zaliczenie określonej w programie studiów liczby przedmiotów fakultatywnych, wyrażonej w punktach ECTS.
 

Pierwszy rok studiów to ogólne wprowadzenie do świata zainteresowań i pojęć socjologii (wstęp do socjologii, współczesne społeczeństwo polskie), podstawy warsztatu socjologa (wprowadzenie do statystyki), poznanie najważniejszych tekstów przedstawicieli klasycznych teorii socjologicznych, ale też zdobycie wiedzy z dziedzin pokrewnych socjologii (filozofia, historia społeczna, ekonomia). Ponadto rozwiniesz kompetencje analitycznego myślenia, niezbędne w pracy naukowej i badawczej na kursach z techniki pracy naukowej i logiki.

Drugi rok studiów to bliższe poznanie warsztatu badawczego – metody badań ilościowych i jakościowych oraz warsztaty statystyczne. Na tych zajęciach sami zrealizujecie projekty badawcze od momentu postawienia pytań badawczych, poprzez dobór próby, zbieranie danych, przygotowanie ich do analizy po samą analizę zakończoną raportem i prezentacją. Na warsztatach statystycznych będziesz mieć okazję przećwiczyć wiedzę zdobytą w czasie kursu statystyki i poznasz tajniki pakietu statystycznego (SPSS), na metodach ilościowych dowiesz jak się nie zadawać tendencyjnych pytań a na jakościowych poznasz bliżej szeroki wachlarz metod, takich jak obserwacja, wywiady pogłębione (IDI), czy grupy fokusowe (FGI). Badając interesujący Cię obszar życia społecznego, rozwiniesz analityczne oraz krytyczne myślenie, zdobędziesz też bardzo cenną umiejętność współpracy w zespole.

Drugi rok to również pogłębienie Twojej wiedzy teoretycznej – „Współczesne Teorie Socjologiczne” to kurs złożony z wykładu i ćwiczeń, który pokaże Ci, jak myśl społeczna rozwijała się w ostatnich dziesięcioleciach. Nauczysz się także dostrzegać związki między różnymi koncepcjami teoretycznymi i praktyką badań społecznych. Z kolei zajęcia z „Instytucji, procesów, systemów”, „Problemów społecznych” oraz „Mediów i komunikacji” pozwolą Ci bliżej poznać różne obszary problemowe socjologii i wybrać, który z nich chcesz wybrać jako swój moduł na III roku.

Na trzecim roku zdobyte przez Ciebie dotychczas umiejętności warsztatowe i wiedza teoretyczna rozwiną się w ramach jednego z oferowanych przez nas modułów – na wykładach z socjologii szczegółowych zdobędziesz wiedzę o wybranym obszarze życia społecznego i teoriach, które można zastosować do jego analizy, a na seminarium badawczym i licencjackim zastosujesz te umiejętności w praktyce prowadząc badania oraz pisząc pracę licencjacką. Na module znajdziesz też szeroki wybór, powiązanych ze sobą problemowo, zajęć fakultatywnych, które przyniosą dodatkową wiedzę i pozwolą Ci rozwinąć Twoje zainteresowania.

 • Poznasz pojęcia, teorie i metody wykorzystywane w badaniach komunikacji społecznej, czyli to, co jest podstawą wiedzy wykorzystywanej w badaniach społecznych i rynkowych, analizie komunikacji biznesowej (public relations, public affairs, branding) w instytucjach publicznych i w komunikacji w nowych mediach.
 • Nauczysz się analizować komunikację w zróżnicowanych kontekstach społecznych: gdy jesteś konsumentem, obywatelem, czy też ekspertem.
 • Zrozumiesz, jak problematyzować i badać wpływ mediów, jak analizować problemy w komunikacji w związkach, grupach i zespołach, jak oceniać wpływ konsumpcji na tożsamość i zróżnicowanie społeczne, czym są kultura popularna oraz kultura masowa, jak analizować funkcjonowanie marek na rynku.
 • Poznasz jak dobrze konstruować badania komunikacji: począwszy od formułowania pytań i problemów badawczych, a skończywszy na rekomendacjach.
 • Nauczysz się krytycznie oceniać procesy i trendy kulturowe, obecne w kulturze masowej, w subkulturach, czy rozmaitych środowiskach kulturowych.

 • Ten moduł daje orientację w zjawiskach i procesach takich jak bezrobocie i inne problemy rynku pracy, ubóstwo, wykluczenie społeczne, nierówności społeczne, starzenie się społeczeństwa, uzależnienia itp., zbiorczo nazywanych problemami społecznymi.
 • Dowiesz się, jakie przesłanki teoretyczne regulują opis, pomiar i analizę tych zjawisk oraz jakie metodologiczne komplikacje się z nimi wiążą.
 • Poznasz różne aspekty i formy polityki społecznej – reakcji na te zjawiska.

 • Zyskasz wiedzę dotyczącą systemów politycznych w Polsce i Europie, a także filozofii polityki i systemów idei, na których są oparte.
 • Nauczysz się analizować funkcjonowanie polskiej i europejskiej demokracji na szczeblu UE, krajowym i lokalnym.
 • Poznasz specyfikę sondaży wyborczych i dowiesz się, jak interpretować ich wyniki.

 • Poznasz różne aspekty zmian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie.
 • Nauczysz się dostrzegać znaczenie występujących współcześnie różnic językowych, etnicznych, narodowych, religijnych, cywilizacyjnych oraz stylów życia i praktyk kulturowych.
 • Uzyskasz wiedzę o problemach wielokulturowości oraz umiejętność ich diagnozowania i badania.
 • Uzyskasz wiedzę o problemach wielokulturowości oraz umiejętność ich diagnozowania i badania.