We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Dydaktyczna

Uchwała RD nr 1/2020 w sprawie opłat za usługi edukacyjne na kierunku socjologia

Uchwała RD nr 2/2020 w sprawie opłat za usługi edukacyjne na JiS

Uchwała RD nr 3/2020 w sprawie opłat za usługi edukacyjne na kierunku socjologia cyfrowa

Uchwała RD nr 1/2021 w sprawie wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów SIS

Uchwała RD nr 2/2021 w sprawie propozycji rekrutacji 4_Uchwała RD _Nagroda Dydaktyczna Rektora

Uchwała RD nr 4 /2021_IS_zasady_dyplomowania_Socjologia

Uchwała RD nr 5/2021_zasady_dyplomowania_Język_i_społeczeństwo

Uchwała RD nr 6/2021_zasady_dyplomowania_Socjologia_cyfrowa

Uchwała RD nr 7/2021_rekrutacja_Socjologia_2021_22

Uchwała RD nr 8/2021_rekrutacja_JiS_2021_22

Uchwała RD nr 9/2021_rekrutacja_socjologia cyfrowa_2021_22

Uchwała RD nr 10/2021_rekrutacja_Socjologia_interwencji_społ_2021_22

Uchwała RD nr 11/2021_kryteria_zmiany_formy_odbywania_studiów

Uchwała RD nr 3/2021_opis_koncepcji_kształcenia_Socjologia_interwencji_społecznych

Uchwała RD nr 14/2021_IS_Nagroda_dydaktyczna_Rektora_skan

Uchwała RD nr 15/2021__zasady_egzaminowania

Uchwała RD nr 16/2021antyplagiat_przedmioty

Uchwała RD nr 17/2021w sprawie monitorowania praktyk na JIS

Uchwała RD nr 18/2021 w sprawie likwidacji praktyk zawodowych

Uchwała RD nr 19/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 15

Uchwała RD nr 1/2022 RD_zawieszenie_rekrutacji_zaoczne

Uchwała RD nr 2/2022 RD zasady_dyplomowania_SIS

Uchwała RD nr 3/2022 RD_zasady_dyplomowania_Socjologia_ze_zmianami

Uchwała RD nr 4/2022 RD_zasady_dyplomowania_Socjologia_cyfrowa_ze_zmianami

Uchwała RD nr 5/2022 RD_zasady_dyplomowania_Język_i_społeczeństwo_ze_zmianami

Uchwała RD nr 6/2022 RD_zasady_Working_Papers_WS

Uchwała RD nr 7/2022 RD ws. rozstrzygnięcia WorkingPapers 5

Uchwała RD nr 8/2022 RD ws. zasad konkursu na minigranty

Uchwała RD nr 9/2022 RD ws. propozycji wysokości opłat edukacyjnych

Uchwała RD nr 10/2022 RD ws. w sprawie propozycji zasad rekrutacji

Uchwała RD nr 11/2022 RD ws. w sprawie standardów etycznych obowiązujących przy prowadzeniu badań z udziałem podmiotów ludzkich

Uchwała RD nr 12/2022 RD ws. rozstrzygnięcia konkursu na minigrant

Uchwała RD nr 14/2022 RD ws. zgłoszenia kandydatury do Nagrody Dydaktycznej Rektora UW

Uchwała nr 15/2022 RD w sprawie konkursu_minigranty- rozstrzygnięcie

Uchwała nr 16/2022 RD – rozstrzygnięcie WorkingPapers

Uchwała RD nr 17/2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów Pani Olhy Maksymenko

Uchwała RD nr 18/2022 o dofinansowanie wyjazdowego warsztatu badawczego

Uchwała RD nr 19/2022 o dofinansowanie wyjazdowego warsztatu badawczego