We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Dydaktyczna

Uchwały Rady Dydaktycznej

UCHWAŁA NR 14/2023 RD w sprawie objęcia opieką nad pracą dyplomową na kierunku Socjologia II stopnia przez dr Grażynę Kacprowicz – osobę niezatrudnioną na Wydziale Socjologii

UCHWAŁA NR 13/2023 RD w sprawie objęcia opieką nad pracą dyplomową na kierunku Socjologia II stopnia przez dr Grażynę Kacprowicz – osobę niezatrudnioną na Wydziale
Socjologii

UCHWAŁA NR 12/2023 RD w sprawie objęcia opieką nad pracą dyplomową na kierunku Język i społeczeństwo przez osobę zatrudnioną na Wydziale Polonistyki

UCHWAŁA NR 11/2023 RD w sprawie rozstrzygnięcia 9 edycji konkursu publikacyjnego Working Papers Wydziału Socjologii UW

UCHWAŁA RD NR 10/2023 w sprawie objęcia opieką nad pracą dyplomową na kierunku Język i społeczeństwo przez osobę zatrudnioną w Instytucie Anglistyki UW 

UCHWAŁA RD NR 9/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów Pani Justyny Neugebauer

UCHWAŁA RD NR 8/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów Pani Barbary Pomorskiej

Uchwała RD nr 7/2023 w sprawie powołania komisji w celu opracowania wyników studenckiej okresowej ewaluacji pracy Kierownika Jednostki Dydaktycznej oraz dziekanatu studenckiego

Uchwała RD nr 6/2023 w sprawie zgłoszenia kandydatury do Nagrody Dydaktycznej Rektora UW

Uchwała RD nr 5/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie wyjazdu w ramach projektu badawczego „Upamiętnienia. Macewy w krajobrazach (nie)pamięci”

Uchwała RD nr 4/2023 w sprawie objęcia opieką nad pracą dyplomową na kierunku Język i społeczeństwo przez osobę zatrudnioną na WNPiSM

Uchwała RD nr 3/2023 w sprawie zasad konkursu na minigranty Wydziału Socjologii UW

Uchwała RD nr 2/2023 w sprawie propozycji zasad rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne) w roku akademickim 2024/25