We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Jacek Haman

Działalność naukowa

2014 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2002 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1994 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

formalna teoria polityki, metodologia społecznych badań ilościowych, metody statystyczne w naukach społecznych, teoria gier i jej zastosowania w socjologii i naukach politycznych, teoria wyboru społecznego, socjologia edukacji

Wybrane publikacje
  • 2017: The concept of degressive and progressive proportionality and its normative and descriptive applications, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, issue 2, 67–91.
  • 2017: Progresywna proporcjonalność jako cecha systemu wyborczego „Decyzje” 14 (1), 69–88.
  • 2014: Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Warszawa: Scholar.
  • 2011: (współaut. G. Lissowski, M. Jasiński): Podstawy statystyki dla socjologów, Tom 1: Opis statystyczny, Tom 2. Zależności statystyczne, Tom 3: Wnioskowanie statystyczne, Warszawa: Scholar. Wydanie drugie poprawione.

Inne

Członek Rady Naukowej Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego