We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rzeczniczka ds. równości

Zależy nam by wszystkie osoby na Wydziale Socjologii czuły się bezpiecznie i u siebie.

Dlatego też powołano funkcję pełnomocniczki ds. równości, którą obecnie pełni
dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz. Kontakt: kubisaj@is.uw.edu.pl

Zadaniem pełnomocniczki ds. równości jest:

  • przekazywanie społeczności wydziałowej informacji na temat działań prowadzonych na naszej uczelni – wydarzeń, kursów i szkoleń o tematyce równościowej
  • bycie pierwszym punktem kontaktowym i konsultacyjnym w przypadkach dyskryminacji i molestowania seksualnego oraz oferowanie wsparcia w przekazywaniu spraw i kontakcie z uniwersyteckimi jednostkami antydyskryminacyjnymi i antymobbingowymi.

Kontakt z pełnomocniczką jest poufny.

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami równościowymi i ofertą wsparcia w ramach Uniwersytetu Warszawskiego:
www.rownowazni.uw.edu.pl – równościowa strona UW – publikacje, porady, informacje
www.ombudsman.uw.edu.pl – kontakt i bezpłatne wsparcie w przypadkach konfliktów, dyskryminacji i mobbingu, dla wszystkich osób pracujących i studiujących na UW
Centrum Pomocy Psychologicznej UW – inicjatywa UW dla osób pracujących i studiujących, które doświadczają różnego rodzaju problemów psychicznych, obniżenia nastroju itp. Centrum współpracuje z Biurem Osób z Niepełnosprawnościami.

Ciekawe publikacje i akcje równościowe na Uniwersytecie Warszawskim:
Poradnik Antydyskryminacyjny dla Pracujących i Studiujących na UW
Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego (Tu wersja PDF)
Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim – poradnik przygotowany przez zespół ekspercki z Wydziału Polonistyki UW

Kampania społeczna:
„Wszyscy Jesteśmy Równoważni” – plakaty i filmiki edukacyjne podejmujące  temat przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji na UW
Kurs na Równość – internetowy kurs oferujący wiedzę o równym traktowaniu i umiejętnościach związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Dla studiujących oferowany jest jako OGUN, osoby pracujące na UW również mogą go zrealizować. Tu instrukcja do logowania się na kurs.

Szkolenia równościowe dla pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych organizowane regularnie przez Biuro Spraw Pracowniczych, dział szkoleń dla pracowników naukowych oraz dla pracowników administracji i obsługi.