We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

II stopień: socjologia cyfrowa

Jakie są zasady rekrutacji?

Kandydatki i kandydaci kwalifikowani są na podstawie pisemnego egzaminu kompetencyjnego, który obejmuje materiał zawarty w podręcznikach:

Wszystkie pozostałe informacje oraz ważne daty znajdują się w na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Najważniejsze informacje o kierunku Socjologia cyfrowa

Socjologia cyfrowa to wysokospecjalistyczne studia kształcące badaczki i badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym. Program studiów ukierunkowany jest na:

 • rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowanie w analizie zjawisk społecznych
 • pogłębione rozumienie szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach i dostrzeganie wyzwań jakie się z nimi wiążą.

Absolwenci i absolwentki kierunku będą osobami, które:

 • głęboko rozumieją procesy i problemy społeczne
 • potrafią krytycznie spojrzeć na rolę nowych technologii w życiu społecznym, są świadomi wyzwań etycznych i prawnych
 • dobrze orientują się w najnowszych trendach metodologii badań społecznych i marketingowych
 • potrafią posługiwać się językiem świata nowych technologii oraz rozumieją architekturę świata cyfrowego
 • umieją wykorzystywać w badaniach różnorodne narzędzia cyfrowe

Najważniejsze informacje dotyczące programu Socjologii cyfrowej znajdziesz TU

A o tym co się u nas dzieje dowiesz się z naszego FB

Jakie są zasady rekrutacji?
Szczegółowe zasady i wszystkie ważne daty są w IRK.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej – zajrzyj do FAQ rekrutacji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na FB.

Najważniejsze informacje dotyczące programu socjologii cyfrowej znajdziesz na tej stronie.

Celem egzaminu kompetencyjnego jest wybranie tych kandydatów, którzy przejawiają zdolność dostrzegania złożoności świata społecznego, umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego i krytycznego poszukiwania i selekcjonowania informacji i mają potencjał do stosowania ich w rozwiązywaniu problemów badawczych. Egzamin kompetencyjny będzie zawierał również zadania o charakterze praktycznym i analitycznym, w tym takie, które mogą wymagać odniesienia się do odpowiednio przygotowanych materiałów źródłowych. Od kandydatów na studia II stopnia na kierunku socjologia cyfrowa oczekiwana jest znajomość podstawowych metod i technik badań społecznych, podstawowa wiedza o zróżnicowaniu społecznym i kulturowym oraz umiejętność dostrzegania społecznej natury relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne.

Kandydaci powinni umieć samodzielnie znaleźć podstawowe informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, formułować samodzielne sądy na temat podstawowych procesów i zjawisk społecznych, zinterpretować dane dotyczące zjawisk społecznych, jak również analizować na podstawowym poziomie interakcje zachodzące w grupach. Kandydaci powinni też umieć zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych oraz zaprojektować proste badanie socjologiczne z wykorzystaniem zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod badawczych.

Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje zakres podstawowych podręczników, tj. „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego.

Egzamin będzie odbywał się zdalnie.

Strasznie nie lubimy tego podziału, ale przysłowiowy “humanista” spokojnie się u nas odnajdzie! Jeśli niepokoją Cię zajęcia z programowania to są one prowadzone w sposób bardzo przyjazny i nie wymagający wcześniejszej wiedzy czy doświadczenia w tym zakresie. Znacznie ważniejsza jest dla nas wyobraźnia socjologiczna i nastawienie na rozumienie procesów społecznych.

Egzamin składa się z części testowej i eseju. Wszystko o egzaminie i wymaganiach wstępnych można przeczytać na STRONIE IRK.

więcej informacji – w zakładce STUDIA

Studia są zorganizowane tak, by można było łączyć je z pracą i większość naszych studentów i studentek pracuje. Podstawowe zajęcia (poza fakultetami) są zgrupowane w poniedziałki i wtorki. Fakultety studenci wybierają z szerokiej puli zajęć oferowanych przez Wydział Socjologii. Kładziemy też nacisk na pracę własną. Część zajęć zorganizowana jest w taki sposób by była na nią przestrzeń – np. by np. 30 godzin trwały zajęcia w sali a 15 godzin to praca własna lub konsultacje indywidualne. Innym rozwiązaniem jakie stosujemy są zajęcia łączone w dłuższe bloki, dzięki czemu mogą odbywać się co dwa tygodnie albo trwają tylko część semestru. Program studiów i plan zajęć są dostępne na Stronie Wydziału Socjologii.
Prowadzący są oczywiście wymagający, ale zdecydowanie są też ludźmi 😉

Strasznie nie lubimy tego podziału, ale przysłowiowy “humanista” spokojnie się u nas odnajdzie! Jeśli niepokoją Cię zajęcia z programowania to są one prowadzone w sposób bardzo przyjazny i nie wymagający wcześniejszej wiedzy czy doświadczenia w tym zakresie. Znacznie ważniejsza jest dla nas wyobraźnia socjologiczna i nastawienie na rozumienie procesów społecznych.

Łączymy je ze sobą, ale nacisk położony jest na praktykę. Mamy oczywiście też niezbędne zajęcia wprowadzające – w metodologię, podstawy socjologii cyfrowej, prawo nowych technologii, etykę danych jednak nawet ich uczymy odwołując się do faktycznie prowadzonych badań i tam gdzie to tylko możliwe włączmy elementy praktyczne. Ale poza tym większość zajęć ma charakter warsztatowy!

 

Nie. Jest u nas sporo socjologów, ale studiują tu też osoby np. po politologii, ekonomii, Artes Liberales, MISH, kognitywistyce, dziennikarstwie, europeistyce – długo by wymieniać 🙂 Wg naszych studentów taka różnorodność znakomicie się sprawdza.
Aczkolwiek, trzeba pamiętać, że aby u nas studiować należy mieć opanowane podstawy metodologii badań społecznych i znać podstawowe pojęcia socjologiczne w zakresie wymaganym na egzaminie wstępnym.

Wiem już, o czym chcę pisać magisterkę i bardzo mi na tym zależy. Czy można pisać na dowolny temat, czy są narzucane (wiem, że na niektórych wydziałach narzucają temat i/lub promotora albo można wybierać tylko spośród prowadzących seminarium magisterskie)? 


Tematy nie są narzucane z góry i nie ma takiej listy – to znak rozpoznawczy Wydziału Socjologii. Co do zasady stawiamy tu na samodzielność i podążanie za zainteresowaniami. Tak samo jest z promotorami, zwykle studenci i studentki zgłaszają się do tych promotorów i promotorek, z którymi łączy ich wspólnota zainteresowań i uzyskują wsparcie w doprecyzowaniu lub wymyśleniu tematu pracy.
Wspieramy jednak oczywiście w poszukiwaniu promotorów i tematów i oferujemy tu szerokie wsparcie indywidualne (pomoc ze strony tutorów, osoby prowadzącej seminarium magisterskiej, osoby kierującej studiami).

Wśród prowadzących zajęcia na kierunku znajdują się zarówno pracownicy Wydziału Socjologii jak i eksperci i praktycy z różnych innych środowisk. 

Zajęcia prowadzone będą przez interdyscyplinarny zespół wykładowców. Większość z nas pracuje na Wydziale Socjologii ale część przedmiotów jest prowadzona przez osoby m.in. z: Wydziału Ekonomii, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego, Wydziału Zarządzania, Inkubatora Przedsiębiorczości UW.
Współpracować z nami będą również partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego – instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, organizacji sektora publicznego. Dotychczas zajęcia z Design Thinking i User Experience Design prowadził zespół praktyków z Allegro a na różnych zajęciach i dedykowanych wykładach gościliśmy m.in. przedstawicieli “Gazety Wyborczej” (dział Big Data), Digital Economy Lab UW, Agencji badawczej SW Research, Allegro, Urzędu M.St. Warszawy, agencji marketingu internetowego Performance Media, IFIS PAN, Uniwersytetu w Edynburgu, Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, Agencji marketingowej GAMESET (marketing gier komputerowych), Universidad Carlos III de Madrid (Department of Computer Science and Engineering).

Absolwentki i absolwenci naszego kierunku z powodzeniem znajdują zatrudnienie w wielu różnych branżach, większość pracuje już podczas studiów. 

Przykładowe kierunki zatrudnienia:

 • badania społeczne i marketingowe z wykorzystaniem metod cyfrowych (instytuty badawcze, konsulting, działy badawcze)
 • e-marketing (targetowanie reklam; weryfikacja efektywności kampanii reklamowych, tworzenie/korzystanie z sieci influencerów)
 • zarządzanie narzędziami do e-administracji: komunikacji z obywatelami, zarządzaniem procesami konsultacji społecznych, zbieraniem i przetwarzaniem danych uzyskanych od służb publicznych
 • polityka publiczna (zarządzanie danymi dotyczącymi obywateli, kwestia demokratycznego nadzoru nad technologiami, wsparcie badawcze organizacji pozarządowych)

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na jakieś swoje pytania, napisz do nas na: