We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Profil

DO TRADYCJI NASZEGO WYDZIAŁU NALEŻY OTWARTOŚĆ NA WSZELKIE IDEE, ŚWIATOPOGLĄDY, PROBLEMY I PODEJŚCIA BADAWCZE.

Dążymy do pogłębionego rozumienia zjawisk społecznych i krytycznego oglądu wszelkich oczywistości. Przez rozwój innowacyjnych badań naukowych, przełomowe publikacje i kształcenie kolejnych pokoleń wybitnych ekspertów i specjalistów, ale również przez obecność w życiu publicznym członkowie naszej społeczności potwierdzają nieustannie swoją wiarę w socjologię i jej społeczną misję.

W dydaktyce kładziemy nacisk na realne, konkretne umiejętności (matematyczne, warsztatowe, pisarskie, interpersonalne, autoprezentacyjne, analityczne), dając naszym absolwentom unikatowy zestawy kompetencji, które zapewniają im szeroki wybór dalszej drogi.

Na studiach najwybitniejsi polscy socjolodzy pracują indywidualnie ze studentami, by mogli stać się specjalistami w badaniu i analizie zjawisk społecznych. Znajomość najnowszych teorii i technik badawczych połączona z uczestnictwem w badaniach prowadzonych aktualnie przez naszych pracowników ma pozwolić studentom włączyć się w główny nurt współczesnej światowej socjologii i w życie socjologicznej społeczności w Polsce.

Nasi pracownicy byli i są świadkami, uczestnikami, wybitnymi badaczami i komentatorami najważniejszych przemian w Polsce ostatnich dziesięcioleci – reprezentując różne podejścia i różne światopoglądy, zdołali stworzyć wizerunek socjologii na Karowej: socjologii otwartej i zaangażowanej w życie publiczne. To zasób, na którym dziś budujemy i który chcemy rozwijać. Podejmujemy więc nowe wyzwania badawcze, publikacyjne, organizacyjne i dydaktyczne, które wszystkie łączy hasło: socjologia.