We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Współpraca

Współpraca Webankiety i Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego sięga końca 2019 roku. W jej ramach pracownicy naukowi otrzymują darmowy dostęp do konta administracyjnego i mogą zakładać dodatkowe konta dla studentów. Wszystko po to, aby przeprowadzanie badań naukowych było łatwiejsze, a studenci i wykładowcy mieli dostęp do narzędzia umożliwiającego szybkie zebranie i przeanalizowanie informacji niezbędnych do rozwoju i nauki w dziedzinie socjologii. 

Ankiety na Wydziale Socjologii wykorzystywane są przez studentów i wykładowców m.in. do:

  • prowadzenia badań naukowych na potrzeby zajęć,
  • badań ilościowych i jakościowych,
  • ewaluacji zajęć – ankieta jest narzędziem do lepszego planowania programu i zbierania opinii studentów na temat prowadzonych zajęć,
  • usprawniania organizacji wydarzeń związanych z życiem Uczelni i studentów.

Więcej na temat współpracy Webankieta z Wydziałem Socjologii UW można przeczytać w tym artykule: https://blog.webankieta.pl/wspolpraca-instytut-socjologii-uniwersytet-warszawski-badania-naukowe-badania-ilosciowe/ 

27 kwietnia 2022 został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy Wydziału
Socjologii z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Organizacje współpracują w zakresie m.in.:

  • udostępniania informacji i danych z badań empirycznych merytorycznie związanych z treścią zajęć lub z tematyką prac dyplomowych,

  • konsultowania programów i sposobu realizacji zajęć na kierunku Socjologia Interwencji Społecznych,

  • przygotowywania merytorycznego i organizacji wizyt studyjnych i innych przedsięwzięć o charakterze warsztatowym i praktycznym skierowanym do studentów kierunku Socjologia Interwencji Społecznych,

  • podejmowania innych niż wskazane wyżej działań zmierzających do podnoszenia kompetencji studentów w zakresie związanym z analizowaniem i planowaniem polityk publicznych.