We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ogłoszenia

Nabór wniosków w konkursach Opus oraz Preludium

NCN ogłosiło kolejny nabór wniosków w konkursach Opus oraz Preludium. OPUS to konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Więcej informacji tutaj: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus25 PRELUDIUM to konkurs przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Więcej informacji tutaj: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium22 Nabór wniosków trwa do połowy czerwca 2023 r. Formularze są już dostępne w systemie OSF. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w którymś z konkursów zachęcam do kontaktu ze Bartłomiejem Wolke (b.wolke@uw.edu.pl) z Sekcji Finansowo-Badawcza Wydziału .Wydział pokryje koszty redakcji językowej opisów merytorycznych projektów, jeśli zostaną one przysłane do Bartłomiej Wolke (b.wolke@uw.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie 31 maja.

Zasady ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego

Wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON). Wnioski dotyczące urlopów zdrowotnych złożone po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnych będą rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów, w szczególności będą podlegać analizie pod kątem niemożności wcześniejszego zgłoszenia trudności. Zasady ubiegania się o urlopy zdrowotne Po więcej informacji w tej sprawie zapraszamy na stronę BON https://bon.uw.edu.pl/studenci/urlop-zdrowotny/

Pokaż więcej