We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

II stopień: socjologia cyfrowa

„Socjologia cyfrowa” to wysokospecjalistyczne studia II stopnia, których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym.

Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz.

Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również rozumienie znaczenia kształtowania danych i samego świata cyfrowego przez algorytmy i zagrożeń, również etycznych, związanych z cyfrowością.

Program studiów pozwoli na nabycie, cenionych przez pracodawców, kompetencji miękkich związanych z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym. Równocześnie rozwijane będą umiejętności badawcze i analityczne z pogranicza świata ICT (np. podstawy programowania).

Przedmioty – przykładowe (forma i zakres tematyczny)

 • Socjologia cyfrowa
  zapoznanie studentów z kluczowymi koncepcjami teoretycznymi opisującymi nową rzeczywistość cyfrową w świecie czwartej rewolucji przemysłowej, w tym socjologicznym ujęciem zmian gospodarczych będących kontekstem do analiz społeczeństwa cyfrowego, a także swoistością relacji społecznych w erze gospodarki 4:0,
 • Cyfrowe metody badań społecznych
  rozeznanie w obecnie stosowanych metodach cyfrowych do badania świata on-line i off-line oraz dostarczenie doświadczeń w zakresie ich stosowania (learning by doing)
 • Podstawy programowania (Python)
  wprowadzenie do podstaw programowania za pomocą języka Python. W trakcie kursu uczestnik pozna nie tylko podstawy tego języka, ale również ogólne zasady, według których działają inne języki „wysokiego poziomu”,
 • Algorytmy i społeczeństwo nadzoru
  przyjrzenie się temu jak tworzone są algorytmy, na jakich zasadach działają oraz jakie są społeczne i polityczne konsekwencje ich użycia,
 • Prawo i etyka w świecie cyfrowym
  zajęcia na których dyskutowane będą, m.in., problemy wynikające z prób stosowania regulacji dotyczących gospodarki tradycyjnej do gospodarki cyfrowej, czy kwestia ochrony danych osobowych i rola regulacji dotyczących prywatności w gospodarce opartej na danych,
 • Text Mining
  zapoznanie z narzędziami do przetwarzania danych tekstowych z wielu plików zapisanych w różnych formatach (m.in. Korpusomat, Inforex, LEM, TermoPL, MeWeX, HASK, WebSty),
 • „Pigułki”– socjologia cyfrowa w praktyce
  zapoznanie studentów z faktycznie realizowanymi projektami przez praktyków (ze świata biznesu, NGO, samorządów, nauki) – zajęcia w formie warsztatów i paneli dyskusyjnych z udziałem praktyków,
 • „Instrumentarium projektowe”
  praktyczne zajęcia dot. zarządzania projektami, tworzenia raportów, prezentowania wyników badań, komunikacji w projektach interdyscyplinarnych
 

Studia są zorganizowane tak, by można było łączyć je z pracą i wielu studentów i studentek pracuje. Podstawowe zajęcia są zgrupowane w poniedziałki i wtorki i mają ustalone terminy. Fakultety można dobrać sobie dowolnie z puli zajęć oferowanych przez Wydział Socjologii. Kładziemy nacisk na pracę własną. Część zajęć zorganizowana jest w taki sposób by była na nią przestrzeń – np. by np. 30 godzin trwały zajęcia w sali a 15 godzin to praca własna lub konsultacje indywidualne. Innym rozwiązaniem jakie stosujemy są zajęcia łączone w dłuższe bloki, dzięki czemu mogą odbywać się co dwa tygodnie albo trwają tylko część semestru.Program studiów jest tutaj, plan zajęć z poprzedniego roku również jest dostępny.Prowadzący są wymagający, ale nie zapominajmy, że też są ludźmi;)

Egzamin składa się z części testowej i eseju. Wszystko o egzaminie i wymaganiach wstępnych można przeczytać na STRONIE IRK.

Strasznie nie lubimy tego podziału, ale przysłowiowy “humanista” spokojnie się u nas odnajdzie! Jeśli niepokoją Cię zajęcia z programowania to są one prowadzone w sposób bardzo przyjazny i nie wymagający wcześniejszej wiedzy czy doświadczenia w tym zakresie. Znacznie ważniejsza jest dla nas wyobraźnia socjologiczna i nastawienie na rozumienie procesów społecznych.

Łączymy je ze sobą, ale nacisk położony jest na praktykę. Mamy oczywiście też niezbędne zajęcia wprowadzające – w metodologię, podstawy socjologii cyfrowej, prawo nowych technologii, etykę danych jednak nawet ich uczymy odwołując się do faktycznie prowadzonych badań i tam gdzie to tylko możliwe włączmy elementy praktyczne. Ale poza tym większość zajęć ma charakter warsztatowy!Czy muszę skończyć socjologię na I stopniu by poradzić sobie na Socjologii Cyfrowej?
Nie. Jest u nas sporo socjologów, ale studiują tu też osoby np. po politologii, ekonomii, Artes Liberales, MISH, kognitywistyce, dziennikarstwie, europeistyce – długo by wymieniać 🙂 Wg naszych studentów taka różnorodność znakomicie się sprawdza.
Aczkolwiek, trzeba pamiętać, że aby u nas studiować należy mieć opanowane podstawy metodologii badań społecznych i znać podstawowe pojęcia socjologiczne w zakresie wymaganym na egzaminie wstępnym.

Wiem już, o czym chcę pisać magisterkę i bardzo mi na tym zależy. Czy można pisać na dowolny temat, czy są narzucane (wiem, że na niektórych wydziałach narzucają temat i/lub promotora albo można wybierać tylko spośród prowadzących seminarium magisterskie)? 


Tematy nie są narzucane z góry i nie ma takiej listy. Co do zasady stawiamy tu na samodzielność i podążanie za swoimi zainteresowaniami. Tak samo jest z promotorami, zwykle studenci i studentki zgłaszają się do tych promotorów i promotorek, z którymi łączy ich wspólnota zainteresowań i uzyskują wsparcie w doprecyzowaniu lub wymyśleniu tematu pracy. Nie wykluczamy jednak takiej możliwości, że poza tym uruchomimy specjalne seminarium, na którym będzie możliwość napisania kilku prac wokół jednego tematu na bazie projektu jednego z prowadzących.