We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_google_scholar  
pracownik
profesor uczelni
Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych

Kontakt
me.sikorska@uw.edu.pl
Pokój: 306

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2022 – profesor uczelni UW

2020 – habilitacja, Wydział Socjologii UW

2007 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1998 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

socjologia życia rodzinnego, przemiany obyczajowości, przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego

Wybrane publikacje
 • Sikorska, M. 2022. ‘Addictive’ for children and ‘helpful’ to parents: electronic devices as a non-human actor in family relations. Journal of Family Studies, 28:3, 841-857. DOI: 10.1080/13229400.2020.1759446
 • Gawrońska, M., Sikorska, M. 2022, Rodziny na widoku – koncepcja demonstrowania rodzinności jako narzędzie użyteczne do analizowania życia rodzinnego. Studia Socjologiczne, 1(244): 137-164. DOI: https://doi.org/10.26412/psr212.02
 • M. Sikorska, Czy zwiększenie dzietności w Polsce jest możliwe? Policy Paper. Instytut Badań Strukturalnych 2021 [wersja angielska]
 • M. Sawicka, M. Sikorska, Struggling with Emotions in Times of Social Change: Control Restoring Operations in the Workplace and the Family, “Polish Sociological Review” 202o, nr 212(4), s. 411–424
 • M. Sikorska, Ambiwalencja socjologiczna jako kategoria użyteczna w badaniach życia rodzinnego, “Studia Socjologiczne” 2020, nr 3 (238), s 107–133.
 • M. Sikorska, Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności, Scholar 2019.
 • M. Sikorska, Teorie praktyk jako alternatywa dla badań nad rodziną prowadzonych w Polsce, “Studia Socjologiczne” 2018, nr 2/2018(229), s. 31-63.
 • M. Sikorska, From “Absent Father” to “Involved Father”: Changes in the Model of Fatherhood in Poland and Role of Mothers-“Gatekeepers”, [w:] Balancing Work and Family in Changing Society. The Fathers’ Perspective, red. I. Crespi, E. Ruspini (red.), Palgrave Macmillan 2016, s. 163–175.
 • M. Sikorska, „Prywatne” i „publiczne” konteksty macierzyństwa oraz rozrodczości – analiza dyskursu publicznego, “Societas/Communitas” 2016, nr 11(1), s. 137–156.
 • M. Sikorska, Changes in the area of family life in Poland, [w:] Family and Social Change in Socialist and Post-Socialist Societies: Change and Continuity in East Europe and East Asia, red. Z. Rajkai, Brill 2014.
 • Współczesne społeczeństwo polskie. Podręcznik akademicki, red. A. Giza, M. Sikorska, PWN 2012.
 • M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko – o nowym układzie sił w polskich rodzinach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009.

Projekty

Projekty w realizacji
Kierowniczka projektu: Analiza narracji i strategii narracyjnych aktorów społecznych lobbujących na rzecz opieki naprzemiennej w Polsce. Finansowanie: IDUB Nowe Idee 3B w Priorytetowym Obszarze Badawczym V
Zrealizowane projekty
 • Kierowniczka projektu: Praktyki rodzicielskie we współczesnych polskich rodzinach – rekonstrukcja codzienności. Finansowanie: NCN OPUS
 • Kierowniczka projektu: Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek. Finansowanie: AXA Insurance – projekt: “Wspieramy Mamy”, Akademia Rozwoju Filantropii
 • konkurs “Nowe Idee 3B w Priorytetowym Obszarze Badawczym V” program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” UW; tytuł grantu: “Analiza narracji i strategii narracyjnych aktorów społecznych lobbujących na rzecz opieki naprzemiennej w Polsce”
 • 2011–2012: Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek. AXA Insurance – projekt: “Wspieramy Mamy”, Akademia Rozwoju Filantropii. Funkcja: kierowniczka

Inne

 • Od 2015 roku – kierowniczka studiów II stopnia: Język i Społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem http://jis.uw.edu.pl/
 • Od września 2019 – członkini zespołu redakcyjnego “Studiów Socjologicznych”
 • Członkini Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne; Rady Wydziału Socjologii, Rady Dydaktycznej Wydziału Socjologii