We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. ucz.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_google_scholar  
pracownik
profesor uczelni

Contact
me.sikorska@uw.edu.pl
Pokój: 306

Terminy dyżurów


Scientific activity

2021 – profesor uczelni UW

2020 – habilitacja, Wydział Socjologii UW

2007 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1998 – magister, Instytut Socjologii UW

Scientific interests

socjologia życia rodzinnego, przemiany obyczajowości, przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego

Selected publications
 • Sikorska, M. 2023. “We are so hermetic”—families’ social isolation as an essential feature of family life in contemporary PolandSocial Policy Issues, 2023/61(2):1–19
 • Pustułka, P., Sikorska, M. 2023. Familial pragmatism: modern families navigating the private/public junctionSocial Policy Issues, 2023/61(2): 1–10
 • Gawrońska, M., Sikorska, M. 2023. Snapshots of Family: Family Representations and Practices of Mothering Displayed by InstamothersSociological Research Online (online first)
 • M. Sikorska, Czy zwiększenie dzietności w Polsce jest możliwe? Policy Paper. Instytut Badań Strukturalnych 2021 [wersja angielska]
 • M. Sawicka, M. Sikorska, Struggling with Emotions in Times of Social Change: Control Restoring Operations in the Workplace and the Family, “Polish Sociological Review” 202o, nr 212(4), s. 411–424
 • M. Sikorska, Ambiwalencja socjologiczna jako kategoria użyteczna w badaniach życia rodzinnego, “Studia Socjologiczne” 2020, nr 3 (238), s 107–133.
 • M. Sikorska, ‘Addictive’ for children and ‘helpful’ to parents: electronic devices as a non-human actor in family relations, “Journal of Family Studies”. Obecnie publikacja online: 7.05.2020
 • M. Sikorska, Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności, Scholar 2019.
 • M. Sikorska, Teorie praktyk jako alternatywa dla badań nad rodziną prowadzonych w Polsce, “Studia Socjologiczne” 2018, nr 2/2018(229), s. 31-63.
 • M. Sikorska, From “Absent Father” to “Involved Father”: Changes in the Model of Fatherhood in Poland and Role of Mothers-“Gatekeepers”, [w:] Balancing Work and Family in Changing Society. The Fathers’ Perspective, red. I. Crespi, E. Ruspini (red.), Palgrave Macmillan 2016, s. 163–175.
 • M. Sikorska, „Prywatne” i „publiczne” konteksty macierzyństwa oraz rozrodczości – analiza dyskursu publicznego, “Societas/Communitas” 2016, nr 11(1), s. 137–156.
 • M. Sikorska, Changes in the area of family life in Poland, [w:] Family and Social Change in Socialist and Post-Socialist Societies: Change and Continuity in East Europe and East Asia, red. Z. Rajkai, Brill 2014.
 • Współczesne społeczeństwo polskie. Podręcznik akademicki, red. A. Giza, M. Sikorska, PWN 2012.
 • M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko – o nowym układzie sił w polskich rodzinach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009.

Projects

Projects in progress
Kierowniczka projektu: Analiza narracji i strategii narracyjnych aktorów społecznych lobbujących na rzecz opieki naprzemiennej w Polsce. Finansowanie: IDUB Nowe Idee 3B w Priorytetowym Obszarze Badawczym V
Completed projects
 • Kierowniczka projektu: Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek. Finansowanie: AXA Insurance – projekt: “Wspieramy Mamy”, Akademia Rozwoju Filantropii
 • 2020: Dofinansowania w wewnętrznym systemie grantowym w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” pt. Opieka naprzemienna. Uwarunkowania instytucjonalne, społeczne postrzeganie, praktyki rodzinne. Funkcja: kierowniczk
 • 2011–2012: Ciemna strona macierzyństwa – o niepokojach współczesnych matek. AXA Insurance – projekt: “Wspieramy Mamy”, Akademia Rozwoju Filantropii. Funkcja: kierowniczka

Other

 • Od 2015 roku – kierowniczka studiów II stopnia: Język i Społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem http://jis.uw.edu.pl/
 • Od września 2019 – członkini zespołu redakcyjnego “Studiów Socjologicznych”
 • Członkini Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne; Rady Wydziału Socjologii, Rady Dydaktycznej Wydziału Socjologii