We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Praktyki rodzicielskie we współczesnych polskich rodzinach – rekonstrukcja codzienności.

Słowa kluczowe: praktyki rodzicielskie, praktyki rodzinne, rodziny postnowoczesne, rodziny tradycyjne, socjologia życia codziennego

Rodzaj grantu: Opus NCN

Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

STRESZCZENIE