We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Maja Sawicka

logo_orcid   logo_pbn   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
adiunktka
Katedra Socjologii Cyfrowej

Kontakt
m.sawicka@is.uw.edu.pl
Pokój: 312

URLOP do 29.02.2024

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2017 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2011 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

Jestem socjolożką, zajmuję się socjologią emocji i interakcji społecznych oraz metodologią badań jakościowych (z naciskiem na badania etnograficzne prowadzone w środowisku cyfrowym). W swoich pracach analizuję interakcyjną genezę emocji, rolę emocji w interakcjach społecznych, oraz związki pomiędzy kulturą, przekształceniami struktury społecznej i indywidualnymi doświadczeniami jednostek.

 

Moje najważniejsze prace to, po pierwsze, monografia poświęcona roli emocji w interakcjach społecznych (Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego, wyd. WUW 2018), w której pokazuję, że charakter życia emocjonalnego danej społeczności – w tym wypadku, polskiego społeczeństwa – wynika ze złożonych uwarunkowań kulturowych i strukturalnych. Dowodzę, że emocje i ich ekspresja odgrywają współcześnie bardzo ważną rolę, pozwalając na bieżące porządkowanie przebiegu interakcji. Moją drugą kluczową pracą jest etnograficzna analiza interakcji w internetowych społecznościach kobiet, które doświadczyły poronienia, napisana wraz z Irene Rafanell z University of the West of Scotland (Emotions in digital interactions: Ethnopsychologies of Angels’ Mothers in Online Bereavement Communities, wyd. Palgrave Macmillan 2020). Analizując dynamikę interakcji cyfrowych, pokazujemy, że oddziałujące w interakcjach cyfrowych siły o charakterze afektywnym kształtują charakterystyczne dla badanych społeczności subkultury emocjonalne. Opublikowałam teksty w czasopismach takich jak Symbolic Interaction, East European Politics and Societies and Cultures, Polish Sociological Review i innych.

 

Wybrane publikacje
 • Sawicka, M., Bancroft, A., Rafanell, I. (2023). The emotional infrastructure of a cybercrime collective. Evidence from Dark0de. Criminology and Criminal Justice (tekst przyjęty do publikacji)
 • Sawicka, M. (2023). Managing Fear Through Digital Interactions: Emerging Narratives of the COVID-19 Pandemic in a Vaccine-Hesitant Cyber Community. Cultural Studies↔ Critical Methodologies, 15327086231165472.
 • Cervia, S., Sawicka, M., Sena, B., & Serapioni, M. (2023). Looking at Covid-19 vaccine hesitancy through a macro perspective. A comparative study of Italy, Poland and Portugal. Partecipazione e Conflitto15(3), 595-613.
 • Sawicka, M., Rafanell, I., Bancroft, A. (2021). Digital localisation in an illicit market space: interactional creation of a psychedelic assemblage in a darknet community of exchange, International Journal of Drug Policy 100/2022, https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103514.
 • Konieczna-Sałamatin, J., Sawicka, M. (2020). The East of the West, or the West of the East? Attitudes toward the European Union and European Integration in Poland after 2008,East European Societies and Politics, and Cultureshttps://doi.org/10.1177/0888325420926633
 • Rafanell, I., Sawicka, M. (2020). Emotions in Digital Interactions. Ethnopsychologies of ‘Angel’s Mothers’ in Online Bereavement Communities,Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21998-7
 • Marody, M., Konieczna-Sałamatin, J., Sawicka, M. i in. (2019). Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018, 
 • Sawicka, M. (2018). Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sawicka, M. (2017). Searching For A Narrative Of Loss. Interactional Ordering of Ambiguous Grief, Symbolic Interaction 2 (40), 229–246. https://doi.org/10.1002/symb.270
 • Sawicka, M. (2015). Pojęcie kultury emocjonalnej jako narzędzie analizy socjologicznej, Kultura i Społeczeństwo 1 (59),181–195.

Projekty

Projekty w realizacji
 • 2023-02.2024: Meaning-making in Digital Counterpublics – projekt realizowany w ramach stażu naukowego na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze finansowanego przez Fundację Alexandra von Humboldta
Zrealizowane projekty
 • 2020-09.2022: Metody badania komunikacji cyfrowej i danych cyfrowych– projekt finansowany w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW
 • Wartości w dobie (globalnego) kryzysu
 • Praktyki rodzicielskie we współczesnych polskich rodzinach – rekonstrukcja codzienności.
 • 03-09.2021: Społeczne reprezentacje pandemii COVID-19– projekt finansowany w ramach wewnętrznego grantu Wydziału Socjologii UW;
 • 01-06.2021: Społeczne wytwarzanie emocji: pandemia COVID-19 w polskich mediach społecznościowych – badania wstępne– projekt finansowany w ramach programu mikrograntów IDUB UW;
 • 03-06.2021: Analityczka w projekcie Listen to Europe – projekt finansowany przez The European Movement International;
 • 03-06.2020: Analityczka w projekcie Mapping the digital ecosystem in times of COVID-19: Brazil, France, Germany, Italy, and Poland – project finansowany przez Open Society Foundations;
 • 2014-2015: Badaczka w projekcie Nowe perspektywy dialogu– projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Innowacji Społecznych nr IS-1/072/NCBiR/2014;

Inne

Jestem członkiem redakcji czasopisma Emotions & Society (wyd. Bristol University Press).

Jestem współpracowniczką Digital Anthropology Lab (Tübingen)