We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Maja Sawicka

logo_orcid   logo_pbn   logo_academia   logo_google_scholar  
adiunktka
Katedra Socjologii Cyfrowej

Kontakt
m.sawicka@is.uw.edu.pl
Pokój: 312

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2017 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2011 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

Jestem socjolożką, zajmuję się socjologią emocji i interakcji społecznych oraz metodologią badań jakościowych (z naciskiem na badania etnograficzne prowadzone w środowisku cyfrowym). W swoich pracach analizuję interakcyjną genezę emocji, rolę emocji w interakcjach społecznych, oraz związki pomiędzy kulturą, przekształceniami struktury społecznej i indywidualnymi doświadczeniami jednostek.

 

Moje najważniejsze prace to, po pierwsze, monografia poświęcona roli emocji w interakcjach społecznych (Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego, wyd. WUW 2018), w której pokazuję, że charakter życia emocjonalnego danej społeczności – w tym wypadku, polskiego społeczeństwa – wynika ze złożonych uwarunkowań kulturowych i strukturalnych. Dowodzę, że emocje i ich ekspresja odgrywają współcześnie bardzo ważną rolę, pozwalając na bieżące porządkowanie przebiegu interakcji. Moją drugą kluczową pracą jest etnograficzna analiza interakcji w internetowych społecznościach kobiet, które doświadczyły poronienia, napisana wraz z Irene Rafanell z University of the West of Scotland (Emotions in digital interactions: Ethnopsychologies of Angels’ Mothers in Online Bereavement Communities, wyd. Palgrave Macmillan 2020). Analizując dynamikę interakcji cyfrowych, pokazujemy, że oddziałujące w interakcjach cyfrowych siły o charakterze afektywnym kształtują charakterystyczne dla badanych społeczności subkultury emocjonalne. Opublikowałam teksty w czasopismach takich jak Symbolic Interaction, East European Politics and Societies and Cultures, Polish Sociological Review i innych.

 

Wybrane publikacje
 • M. Sawicka, A. Karlińska, Survival or self-actualization? Meanings of work in contemporary Poland, “Polish Sociological Review” (przyjęto do publikacji: 11.03.2021)
 • M. Sikorska, M. Sawicka, Struggling with emotions in times of social change: control restoring operations in the workplace and the family, “Polish Sociological Review” 2020, nr 4 (212), s. 411–423. https://doi.org/10.26412/psr212.02
 • J. Konieczna-Sałamatin, M. Sawicka, The East of the West, or the West of the East? Attitudes toward the European Union and European Integration in Poland after 2008, “East European Societies and Politics, and Cultures” 2020. https://doi.org/10.1177/0888325420926633
 • I. Rafanell, M. Sawicka, Emotions in Digital Interactions. Ethnopsychologies of ‘Angel’s Mothers’ in Online Bereavement Communities, Palgrave Macmillan 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21998-7
 • M. Marody, J. Konieczna-Sałamatin, M. Sawicka, i in., Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018, Scholar, 2019.
 • A. Karlińska, M. Sawicka, Jednostka w systemie (realnego) kapitalizmu: analiza korpusowa społecznych wyobrażeń o relacji łączącej jednostki i system społeczny, “Studia Socjologiczno-polityczne. Seria nowa” 2019, nr 2(11), s. 57–78.
 • M. Sawicka, Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2018.
 • M. Sawicka, A. Przybylska, Anonymity in public dialogue, w: ICT for dialogue and inclusive decision-making, red. A. Przybylska, Peter Lang 2018.
 • M. Sawicka, Searching For A Narrative Of Loss. Interactional Ordering of Ambiguous Grief, “Symbolic Interaction” 2016, nr 2 (40), s. 229–246. https://doi.org/10.1002/symb.270
 • M. Sawicka, Pojęcie kultury emocjonalnej jako narzędzie analizy socjologicznej, “Kultura i Społeczeństwo” 2015, nr 1 (59), s. 181–195.

Projekty

Projekty w realizacji
 • 03.2020-09.2022: Metody badania komunikacji cyfrowej i danych cyfrowych – projekt finansowany w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW
Zrealizowane projekty
 • 03-09.2021: Społeczne reprezentacje pandemii COVID-19 – projekt finansowany w ramach wewnętrznego grantu Wydziału Socjologii UW;
 • 01-06.2021: Społeczne wytwarzanie emocji: pandemia COVID-19 w polskich mediach społecznościowych – badania wstępne – projekt finansowany w ramach programu mikrograntów IDUB UW;
 • 03-06.2021: Analityczka w projekcie Listen to Europe – projekt finansowany przez The European Movement International;
 • 03-06.2020: Analityczka w projekcie Mapping the digital ecosystem in times of COVID-19: Brazil, France, Germany, Italy, and Poland – project finansowany przez Open Society Foundations;
 • 2014-2015: Badaczka w projekcie Nowe perspektywy dialogu projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Innowacji Społecznych nr IS-1/072/NCBiR/2014;

Inne

Jestem członkiem redakcji czasopisma Emotions & Society (wyd. Bristol University Press).