We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Katedra Socjologii Cyfrowej

Katedra Socjologii Cyfrowej powstała z potrzeby systematycznego przyjrzenia się problematyce transformacji technologicznej, zmieniającej praktycznie wszystkie obszary naszego życia. A ponieważ socjologowie od zawsze fascynowali się rewolucjami i wielkimi przewrotami społecznymi, w naszym zespole główną osią badawczą jest rewolucja cyfrowa i jej wieloaspektowy wpływ na różne wymiary życia społecznego.

Technologie cyfrowe są dla nas zarówno przedmiotem badań, jak i narzędziem pracy. Rozwijamy nowe, cyfrowe metody badań społecznych  (ilościowe i jakościowe, np. użycie przetwarzania języka naturalnego do analizy dyskursu pierwszego okresu pandemii, modelowanie społeczne oraz etnografię cyfrową) i wykorzystujemy je w prowadzonych projektach badawczych. Zastanawiamy się też, jakie koncepcje teoretyczne najlepiej opisują przemiany społeczeństwa pod wpływem nowych technologii i wykorzystujemy je w naszych badaniach empirycznych. Badając nowe zjawiska i procesy kontynuujemy tradycje teoretyczne i metodologiczne socjologii na Karowej, a za pośrednictwem naszych publikacji i projektów włączamy się w międzynarodowe debaty dotyczące specyfiki nowej subdyscypliny, jaką jest socjologia cyfrowa. Entuzjastycznie popularyzujemy naukę, prowadząc otwarte kursy internetowe, udzielając wywiadów dla mediów i pisząc artykuły publicystyczne.

Rozwijamy też innowacyjne podejścia dydaktyczne. Dyskutujemy nad nowoczesnymi sposobami kształcenia, szkolimy się, tworzymy nowe metody nauczania w ramach międzynarodowych projektów (Action for Computational Thinking in Social Sciences). Współtworzymy kierunek “Socjologia cyfrowa” na studiach II stopnia, gdzie eksperymentujemy z podejściami do prowadzenia zajęć i organizacji studiów.

Prowadzimy również zajęcia na klasycznym kierunku „Socjologia” – na studiach licencjackich i magisterskich.

Przedmiotem i narzędziem pracy badawczej członków Katedry Socjologii Cyfrowej są szeroko pojęte technologie cyfrowe i ich rezonowanie w świecie społecznym.

OBSZARY BADAWCZE

  • teoretyczne i empiryczne aspekty transformacji cyfrowej
  • kształtowanie się opinii w mediach społecznościowych w trakcie pandemii
  • udział kobiet w gospodarce cyfrowej
  • dynamika uczenia się przedmiotów ścisłych
  • społeczne aspekty bezpieczeństwa komputerowego
  • zmiany we współczesnej duchowości i religijności pod wpływem korzystania z mediów społecznościowych oraz transformacji instytucji i wspólnot religijnych
  • wpływ technologii na życie codzienne oraz na globalne procesy społeczne, gospodarcze i polityczne.

Projekty

Projekty w realizacji
Zrealizowane projekty

Inne informacje

Współpracujemy m.in. z Digital Economy Lab UW, University of Groningen, platformą FutureLearn Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society oraz Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.