We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Katarzyna Abramczuk

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
adiunktka
Katedra Socjologii Cyfrowej

Kontakt
k.abramczuk@uw.edu.pl
Pokój: 312

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2012 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2003 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

Jestem doktorką socjologii. Interesuję się obszarami badawczymi z pogranicza socjologii, modelowania matematycznego zjawisk społecznych, psychologii poznawczej, ekonomii behawioralnej i nowych technologii. Lubię wykorzystywać liczby i grafy, żeby zrozumieć rzeczywistość społeczną. Uważam, że zrozumienie wymaga modelowania procesów i zmiany. Posługuję się różnymi metodami badawczymi od jakościowych przez klasyczne kwestionariusze i eksperymenty po modele matematyczne i symulacje komputerowe. W swojej pracy zajmowałam się teorią racjonalnego wyboru i teorią gier, teorią racjonalności ograniczonej, badaniami eksperymentalnymi i symulacyjnymi, badaniami postrzegania i użytkowania nowych technologii, badaniami związanymi z kapitałem społecznym i zagadnieniami metodologicznymi związanymi z analizą statystyczną i pomiarem.

 

Publikuję najczęściej na pograniczu dyscyplin. Przykładowe tematy moich publikacji to model teoriogrowy i symulacja komputerowa obrazująca ewolucję tzw. zaufania społecznego, eksperyment i model ilustrujące przydatność prostych heurystyk poznawczych w warunkach sekwencyjnego podejmowania decyzji, symulacja wpływu heurystyki decyzyjnej na przebieg procesu segregacji przestrzennej, badania symulacyjne i eksperymentalne postrzegania wiarygodności treści zamieszczanych w internecie, badania użytkowania internetu przez dzieci, eksperyment i model poznawczy dotyczący potencjału perswazyjnego komunikatów 3D, badania użyteczności dotyczące asystentów głosowych i technologii VR, czy badania jakościowe związane z aktywizacją technologiczną osób starszych.

 

Na Wydziale Socjologii uczę statystyki i programowania w R. Byłam też zaangażowana w projekt ACTISS (Action for Computational Thinking in Social Sciences), którego celem było stworzenie ogólnodostępnego zestawu kursów online (MOOC) poświęconego podstawowym koncepcjom i narzędziom z zakresu modelowania dynamiki zjawisk społecznych opracowanego specjalnie z myślą o studentach nauk społecznych. W założeniu miał on nie wymagać biegłości matematycznej i technicznej i czerpać z wiedzy, doświadczeń i przykładów nauk społecznych.

 

Jestem też związana z z Laboratorium Interaktywnych Technologii Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. W przeszłości współpracowałam z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, Instytutem Studiów Politycznym Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Maxa Plancka (Max Planck Institute for Human Development). Jestem też jedną ze współzałożycielek stowarzyszenia interdyscyplinarnego Kobo zrzeszającego badaczy i działaczy społecznych zainteresowanych przecięciem świata społecznego i nowych technologii.

Wybrane publikacje
 • G. Banerski, K. Abramczuk, C. Biele, 3D or not 3D? Evaluation of the effectiveness of 3D-enhanced warning messages for communication in crisis situations, “Safety Science”, nr 132, 2020. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104961
 • J. Pyżalski, A. Zdrodowska, Ł. Tomczyk, K. Abramczuk, Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski, 2019. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/17037
 • W. Jager, K. Abramczuk, A. Komendant-Brodowska, A. Baczko-Dombi, B. Fecher, N. Sokolovska, T. Spits, Looking into the educational mirror: why computation is hardly being taught in the social sciences, and what to do about it, w: Advances in Social Simulation, 2020, s. 239-245. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34127-5_22
 • Z. Bohdanowicz, J. Kowalski, K. Abramczuk, G. Banerski, D. Cnotkowski, A. Kopacz, P. Kobyliński, A. Zdrodowska, C. Biele, Is a Virtual Ferrari as Good as the Real One? Children’s Initial Reactions to Virtual Reality Experiences, w: International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications, 2019, s. 397-403. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27928-8_61
 • B. Von Helversen, K. Abramczuk, W. Kopeć, R. Nielek, Influence of consumer reviews on online purchasing decisions in older and younger adults, “Decision Support Systems”, nr 113, 2018. https://doi.org/10.1016/j.dss.2018.05.006
 • W. Kopeć, K. Abramczuk, B. Balcerzak, M. Juźwin, K. Gniadzik, G. Kowalik, R. Nielek, A location-based game for two generations: Teaching mobile technology to the elderly with the support of young volunteers, w: eHealth 360°, 2017, s. 84-91. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49655-9_12
 • J. Obłój, K. Abramczuk, Third party sanctions in games with communication, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, nr 1, 2017, s. 109-138. https://doi.org/10.1515/slgr-2017-0021
 • A. Wierzbicki, P. Adamska, K. Abramczuk, T. Papaioannou, K. Aberer, E. Rejmund, Studying web content credibility by social simulation, “Journal of Artificial Societies and Social Simulation”, nr 17, 2014. http://dx.doi.org/10.18564/jasss.2496
 • N. Berg, K. Abramczuk, U. Hoffrage, Fast acceptance by common experience: Augmenting Schelling’s neighborhood segregation model with FACE-Recognition, w: Simple heuristics in a social world, red. R. E. Hertwig, U. E. Hoffrage, 2013, s. 225-258.
 • K. Abramczuk, S. Luan, Powtarzane gry kaskadowe jako dylemat społeczny, “Decyzje”, nr 16, 2011, s. 5-28. https://journal.kozminski.edu.pl/index.php/decyzje/article/viewFile/61/58

Projekty

Zrealizowane projekty
 • ACTiSS – Action for Computational Thinking in Social Sciences
 • Przygotowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku: Nowe technologie w badaniach społecznych – Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowany ze środków EFS w ramach PO WER, ścieżka 3.5.
 • Skills Lab – zaangażowanie technologiczne osób starszych – PJATK
 • Robust Onlince Credibility Evaluation of Web Content (RecONCILE) – Szwajcarski Program Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej

Inne

 • Badaczka w projekcie LivingLab Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
 • Uczestniczka projektu ReCONCILE (Robust Online Credibility Evaluation of Web Content).
 • Badaczka w grupie badawczej Adaptive Behavior and Cognition w Max Planck Institute for Human Development (Berlin, Niemcy).
Prywatnie

Prywatnie mam dwójkę dzieci. Lubię patrzeć i towarzyszyć im w tym, jak rosną i uczą się świata i siebie. Mam psa, który jest jednym wielkim entuzjazmem, z wyjątkiem interakcji z pudełkami kartonowymi, których się boi. Lubię ashtangę, fotografię, gry planszowe, festiwale filmowe i podróże.