We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz.

Działalność naukowa

2020 – profesor uczelni

2003 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1998 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

metodologia badań socjologicznych, socjologia polityki, teorie elit politycznych, nowe technologie w badaniach społecznych

Wybrane publikacje
  • 2017: (współaut. M.Cześnik, M. Kotnarowski, M. Wenzel, M. Żerkowska-Balas) Co tam Panie w polityce? Struktura potocznej wiedzy politycznej Polaków, „Kultura i społeczeństwo” (4).
  • 2017: (współaut. K. Jasiewicz) Poland, „European Journal of Political Research Political Data Yearbook” (56).
  • 2014: (współaut. K. Jasiewicz) Poland, „European Journal of Political Research Political Data Yearbook” 54 (1), s. 183–188.
  • 2014: (współaut. W. Betkiewicz) Wielkomiejscy radni Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości na ścieżkach do stanowisk zajmowanych w kadencji 2006–2010, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 11 (1), s. 295–325.
  • 2013: (współaut. W. Betkiewicz) Udział i rola partii politycznych w polskiej polityce wielkomiejskiej, „Studia Politologica Ucraino-Polona” 3 (1), s. 218–230.
  • 2012: (współaut. W. Betkiewicz) Kanały rekrutacji do wielkomiejskiej elity politycznej, „Studia Polityczne” 21 (2), s. 251–285.