We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Krzysztof Świrek

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
adiunkt
Katedra Historii Myśli Społecznej

Kontakt
kswirek@uw.edu.pl
Pokój: 302

Działalność naukowa

2016 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2012 – magister, Instytut Socjologii UW

2009 – magister, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

Zainteresowania naukowe

historia myśli społecznej (szczególnie tradycje krytyczne), marksizm i psychoanaliza jako teorie społeczne, teorie ideologii, klasy społeczne w dyskursie i reprezentacjach wizualnych, władza symboliczna

Wybrane publikacje

Książki:

2018: Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 351

Artykuły:

2022. Podmiot psychoanalizy przeciw tyranii zarządzania (albo typowo ludzkie głupstwo), Wunderblock 2022, nr 2, s. 85-101, ISSN 2720-4391, https://doi.org/10.37240/wb.2022.2.5https://wunderblock.pl/wp-content/uploads/2023/01/wunderblock-2_2022-05-Swirek.pdf

2022, Teoria społeczna psychoanalizy: między „mitycznym symbolem” a władzą dyskursu, „Teksty Drugie” 2022, nr 5, s. 34-57, ISSN 0867-0633, DOI: 10.18318/td.2022.5.3, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/274504/edition/238243

2022: Klasa średnia i »choroba braku granic«, “Praktyka Teoretyczna” 3(45), s. 339–359.DOI: 10.19195/prt.2022.3.14

2022: The perception and interpretation of conflicting mnemonic narratives: Post-communist remembrance in East Germany and Poland, (wspólnie z Anke Fiedler, Tomaszem Rawskim, Julią Traunspurger), International Journal of Comparative Sociology, https://doi.org/10.1177/00207152221115434.

2021: Różnica klasowa: symboliczna, wyobrażeniowa i realna, “Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2021 nr 30, https://doi.org/10.36854/widok/2021.30.2414.

2021: Escape from arbitrariness: Legitimation crisis of real socialism and the imaginary of modernity (wspólnie z Pavlem Pospěchem), “European Journal of Social Theory” 2021, Vol. 24 (1).

2019: Urzeczowienie, fetyszyzm i praca intelektualna, „Stan Rzeczy” nr 1(16) 2019, s. 27-68, https://doi.org/10.14394/srz.16.2.2018: Statyści – media społecznościowe i niewidzialna praca obserwowania innego, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” nr 21 (2018). Link: http://www.pismowidok.org/pl/archiwum/21-praca-niewidzialna/statysci

2018: Karol Marks i problem przyszłości, „Stan Rzeczy” 1 (14), s. 203–225.

2018: Urządzanie poza funkcją Pana: neoliberalna racjonalizacja władzy a kryzys autorytetu symbolicznego, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 19 (3), s. 124–141.

2018: Boundaries of Reflexivity. Freud’s Account of the subject’s autonomy, „Societas/Communitas”, 1-1 (25-1), s. 35–49.

2017: Od tożsamości do utożsamienia. Inspiracja psychoanalityczna [w:] „Człowiek i Społeczeństwo”, tom XLIV Tożsamość i identyfikacje. Propozycje teoretyczne – doświadczenia badawcze, Poznań, s. 33–48.

2017: Pojęcie ideologii jako pojęcie krytyczne, „Przegląd Humanistyczny”, tom 61, nr 3, s. 63–77.

2017: Political Fantasy as a Form of Ideology – the Polish Case, „The Interlocutor”, nr 1/2017, wydawnictwo IFiS PAN, ISSN 2455-5588.

2016: Fredric Jameson i rewolucje kulturalne kapitalizmu, „Studia Socjologiczne”, nr 2/2016, s. 11–40.

2016: VHS i faza przejściowa polskiego kapitalizmu, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, nr 11.

 

Rozdziały:

2020: Wymiary erozji sfery publicznej w późnym kapitalizmie, w: Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, red. Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2020, s. 287-304.

2020: Polityka pamięci: między siłą a sprawiedliwością, w: Miejsca sporu. Księga dedykowana profesorowi Pawłowi Śpiewakowi, red. naukowa Piotr Kulas, Krzysztof Świrek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 75-92.

2012: Ideologie dobrze ugruntowane. Klasowe wizje przestrzeni społecznej, [w:] Maciej Gdula, Przemysław Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce, Warszawa: Scholar, s. 209–230.

 

Redakcje naukowe:

2022. „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” nr 34 (2022): Ekonomie obrazów, red. P. Mościcki, K. Świrek.

2021: „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, Nr 31, Nr 31: Wizualność klas społecznych: historie i działania (wspólnie z dr Magdą Szcześniak)

2021: „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, Nr 30: Wizualność klas społecznych: struktury i relacje (wspólnie z dr Magdą Szcześniak)

2020: Miejsca sporu. Księga dedykowana profesorowi Pawłowi Śpiewakowi, red. naukowa Piotr Kulas, Krzysztof Świrek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, https://doi.org/10.31338/uw.9788323541653, ss. 367.

2019: „Stan Rzeczy” nr 1(16) 2019, Intelektualiści totalni, ss. 389. (wspólnie z dr. Tomaszem Rawskim)

Projekty

Projekty w realizacji

2023/2024: Reprezentacje klas ludowych we współczesnej polskiej kulturze wizualnej (IDUB, «Nowe Idee» 3B), stanowisko w projekcie: wykonawca.

Zrealizowane projekty
  • 2019: Digital Cultures Lviv 2019 Living Archives – data realizacji: 2019, instytucja finansująca: Instytut Adama Mickiewicza, stanowisko w projekcie: badacz i ekspert. https://iam.pl/pl/digital-cultures-lviv-2019-living-archives.

  • 2018/2019: wykonawca w projekcie RePast – Revisiting the Past, Anticipating the Future (Horizon 2020 Research and Innovation Programme)