We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Katedra Historii Myśli Społecznej

Katedra Historii Myśli Społecznej grupuje pracowników Wydziału Socjologii zainteresowanych dawną filozofią społeczną i polityczną, jak również współczesną teorią socjologiczną. Zakres badań w tej drugiej dziedzinie obejmuje w szczególności socjologię i filozofię kultury, socjologię figuratywną, marksizm, poststrukturalizm, psychoanalizę oraz socjologię francuską. Pracowników Katedry łączy głównie zainteresowanie współczesnym kapitalizmem i legitymizującym go porządkiem symbolicznym, analizowanym z perspektywy samej nauki o społeczeństwie, prawa, ideologii i utopii, a także emocji. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z klasycznych teorii socjologicznych, wstępu do socjologii i teorii kultury, a także seminarium magisterskie. Forum prezentacji dokonań pracowników Katedry jest comiesięczne seminarium wspólne z pracownikami Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych.

OBSZARY BADAWCZE

 • socjologia historyczna
 • socjologia prawa
 • socjologia emocji
 • filozofia i socjologia kultury
 • studia nad pamięcią społeczną
 • nowożytna myśl społeczna i polityczna
 • teoria demokracji liberalnej
 • teorie władzy
 • marksizm
 • indywidualizm

Projekty

Projekty w realizacji
Zrealizowane projekty
 • 2019-2021: Social Space, Fields and Relationality in Contemporary and Historical Social Analysis, Research Network, NAWA (PI: Tomasz Zarycki ISS UW, dr hab. Marta Bucholc: Członkini Rady Naukowej) .
 • 2019-2020: Lost in Transition: Social Sciences, Scenarios of Transformation, and Cognitive Dissonances in East Central Europe after 1989, Porticus Foundation (PI: Balasz Trencsenyi, Diana Mishkova, dr Marta Bucholc: Senior Researcher).
 • 2019: Digital Cultures Lviv 2019 Living Archives, instytucja finansująca/organizator: Instytut Adama Mickiewicza (Polska), Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej (Ukraina)
 • 2018-2021: Re: Past – Revisiting the Past, Anticipating the Future, instytucja finansująca: Komisja Europejska (program Horyzont 2020) (uczestnik projektu: dr Krzysztof Świrek)
 • 2016-2018: Warszawska Praga a „nowa kwestia miejska”. Polityki publiczne w warunkach kryzysu neoliberalizmu, Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW (kierownik: dr hab. Małgorzata Jacyno).
 • 2016-2018: Knowledge Bridges Poland – Britain – Europe, projekt badawczy finansowany przez Programme on Modern Poland (Oxford Noble Foundation), realizowany w St. Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzki. PI: dr hab. Karolina Wigura-Kuisz wraz z dr. Jarosławem Kuiszem, projekt pod opieką Prof. Timothy Garton Asha.
 • 2015-2018: Badania nad kulturą lokalną, kierownik eksperckiego Zespołu ds. kultury lokalnej w Narodowym Centrum Kultury: dr hab. Małgorzata Jacyno).
 • 2012-2013: Naukowcy dla gospodarki Mazowsza realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w Łodzi (uczestniczka projektu: dr hab. Małgorzata Jacyno).
 • 2010-2012: Socjologia stereotypu, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. PI: dr hab. Karolina Wigura.
 • 2003-2004: Kultura w czasach globalizacji, kierownik A. Jawłowska (uczestniczka projektu: dr hab. Małgorzata Jacyno).
 • 2000: Community under Conditions of Globalization, współpraca z Lancaster University, kierownik M. Kempny (uczestniczka projektu: dr hab. Małgorzata Jacyno).
 • 1995-1996: Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, grant Komitetu Badań Naukowych, (kierowniczka: dr hab. Małgorzata Jacyno).