We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Michał Łuczewski, prof. ucz.

Działalność naukowa

2007 — doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2003 — magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

demokracja, historia idei, nacjonalizm, metodologia nauk społecznych, pamięć społeczna, ruchy społeczne, socjologia filmu, socjologia moralności, socjologia religii, teologia polityczna, totalitaryzm, tożsamość narodowa i europejska

Wybrane publikacje
 • 2023: King-Spirit: The Dramatic Conversion of Juliusz Słowacki and Karol Wojtyła, [W:] Beyond Secular Faith, Wipf & Stock
 • 2022: Trzeci mesjanizm. Janion jako totalne dzieło sztuki, [W:] Aktywne społeczeństwo w zmieniającej się rzeczywistości, Narodowy Instytut Wolności
 • 2022: Obecność bez niepokoju. Świadectwo ojca, [W:] Czas na Tatę, Fundacja Cyryla i Metodego; Instytut Badań Edukacyjnych
 • 2022: Walka o kapitał moralny w polu polskiej inteligencji. Wojciech Roszkowski jako aktor historii i teraźniejszości, Przegląd Historyczny, t. CXIII/4
 • 2022: O potrzebie myślenia eschatologicznego (dokumentacja), Teologia w Polsce
 • 2016 (red., współred. T. Herbich, R. Tichy): August Cieszkowski, O drogach ducha. Wybór pism, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2015: Chrześcijanin bez Boga. Teologia polityczna Pierre’a Bourdieu, „Stan Rzeczy” 5 (1), s. 194–227.
 • 2015: Socjologiczne nawrócenie. Jakuba Karpińskiego teoria komunizmu, „Stan Rzeczy” 5 (2), s. 190–211.
 • 2013 (współaut. T. Maślanka, P. Bednarz-Łuczewska): Bringing Habermas to Memory Studies, „Polish Sociological Review” 53 (3), s. 335–349.
 • 2013 (współaut. T. Maślanka): Museums as Validity Claims: Trans-national Memory and the European Public Sphere, [W:] C. Whitehead, R. Mason, S. Eckersley, K. Lloyd (red.), “Placing” Europe in the Museum: People(s), Places, Identities (s. 17–34), Milano: MELA Books.
 • 2012: Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • 2016 (red., współred. T. Herbich, R. Tichy): August Cieszkowski, O drogach ducha. Wybór pism, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2015: Chrześcijanin bez Boga. Teologia polityczna Pierre’a Bourdieu, „Stan Rzeczy” 5 (1), s. 194–227.
 • 2015: Socjologiczne nawrócenie. Jakuba Karpińskiego teoria komunizmu, „Stan Rzeczy” 5 (2), s. 190–211.
 • 2013 (współaut. T. Maślanka, P. Bednarz-Łuczewska): Bringing Habermas to Memory Studies, „Polish Sociological Review” 53 (3), s. 335–349.
 • 2013 (współaut. T. Maślanka): Museums as Validity Claims: Trans-national Memory and the European Public Sphere, [W:] C. Whitehead, R. Mason, S. Eckersley, K. Lloyd (red.), “Placing” Europe in the Museum: People(s), Places, Identities (s. 17–34), Milano: MELA Books.
 • 2012: Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Projekty

Zrealizowane projekty