We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Michał Łuczewski, Ph.D.

Scientific activity

2007 – Ph.D., Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

2003 – Master’s degree, Institute of Sociology, University of Warsaw

Scientific interests

Democracy, history of ideas, nationalism, social science methodology, social memory, social movements, sociology of film, sociology of morality, sociology of religion, political theology, totalitarianism, national and European identity.

Selected publications
 • 2023: King-Spirit: The Dramatic Conversion of Juliusz Słowacki and Karol Wojtyła, [W:] Beyond Secular Faith, Wipf & Stock
  2022: Trzeci mesjanizm. Janion jako totalne dzieło sztuki, [W:] Aktywne społeczeństwo w zmieniającej się rzeczywistości, Narodowy Instytut Wolności
  2022: Obecność bez niepokoju. Świadectwo ojca, [W:] Czas na Tatę, Fundacja Cyryla i Metodego; Instytut Badań Edukacyjnych
  2022: Walka o kapitał moralny w polu polskiej inteligencji. Wojciech Roszkowski jako aktor historii i teraźniejszości, Przegląd Historyczny, t. CXIII/4
  2022: O potrzebie myślenia eschatologicznego (dokumentacja), Teologia w Polsce
 • 2016 (red., współred. T. Herbich, R. Tichy): August Cieszkowski, O drogach ducha. Wybór pism, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2015: Chrześcijanin bez Boga. Teologia polityczna Pierre’a Bourdieu, „Stan Rzeczy” 5 (1), s. 194–227.
 • 2015: Socjologiczne nawrócenie. Jakuba Karpińskiego teoria komunizmu, „Stan Rzeczy” 5 (2), s. 190–211.
 • 2013 (współaut. T. Maślanka, P. Bednarz-Łuczewska): Bringing Habermas to Memory Studies, „Polish Sociological Review” 53 (3), s. 335–349.
 • 2013 (współaut. T. Maślanka): Museums as Validity Claims: Trans-national Memory and the European Public Sphere, [W:] C. Whitehead, R. Mason, S. Eckersley, K. Lloyd (red.), “Placing” Europe in the Museum: People(s), Places, Identities (s. 17–34), Milano: MELA Books.
 • 2012: Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • 2016 (red., współred. T. Herbich, R. Tichy): August Cieszkowski, O drogach ducha. Wybór pism, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2015: Chrześcijanin bez Boga. Teologia polityczna Pierre’a Bourdieu, „Stan Rzeczy” 5 (1), s. 194–227.
 • 2015: Socjologiczne nawrócenie. Jakuba Karpińskiego teoria komunizmu, „Stan Rzeczy” 5 (2), s. 190–211.
 • 2013 (współaut. T. Maślanka, P. Bednarz-Łuczewska): Bringing Habermas to Memory Studies, „Polish Sociological Review” 53 (3), s. 335–349.
 • 2013 (współaut. T. Maślanka): Museums as Validity Claims: Trans-national Memory and the European Public Sphere, [W:] C. Whitehead, R. Mason, S. Eckersley, K. Lloyd (red.), “Placing” Europe in the Museum: People(s), Places, Identities (s. 17–34), Milano: MELA Books.
 • 2012: Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń: Wydawnictwo UMK.

Projects

Completed projects