We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Center for Relational Analysis of Culture and Society

The Center for Relational Analysis of Culture and Society (2020) was established on the foundation of the existing body of research produced within the series of international seminars entitled “The Relational Turn in Sociology,” initiated at the University of Warsaw by Elżbieta Hałas in 2016.

The Center seeks to embed its activities in international relational research networks, including “Relational Studies in Sociology.” In particular, it supports efforts to build an international research network initiated under a project funded by the National Agency for Academic Exchange (NAWA), entitled “Social Space, Field and Relationality in Contemporary and Historical Social Research” (project leader: Tomasz Zarycki).

Through its activities, the Center makes a creative contribution to the international relational movement in social sciences, developing the paradigm of relational analyses in the study of contemporary social and cultural processes and mutual relations between culture and society. The Center also deals with non-instrumental, non-utilitarian and transfunctional dimensions of socialisation, inclusive solidarity (new relational culture) and, on the other hand, with questions of power relations, domination and exclusion. It develops the concept of relational identity under conditions of multiculturalism and globalisation processes. To this end, the Center conducts research on various dimensions and aspects of relationality of social and cultural facts, and on social relations as social facts. The Center draws inspiration from classical relational sociology, in particular Georg Simmel and Florian Znaniecki, and from contemporary relational approaches, including Pierre Bourdieu’s relational theory of social space and fields of practice, Harrison C. White’s sociocultural variant of social network theory, and Pierpaolo Donati’s relational theory of society.

RESEARCH AREAS

The Centre undertakes reflection on relational theories of society and culture, and the methodology of relational analysis. Its work, pursued to further the relational perspective in the social sciences and culture studies, is focused on understanding and explicating the singularities of cultural and social change of our times in the longue durée.

Projects

Projects in progress
 • Cykliczne seminarium Perspektywy socjologii relacyjnej organizowane we współpracy z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (Organizatorzy: prof. dr hab. Elżbieta Hałas WSUW, prof. dr hab. Tomasz Zarycki ISS UW).
 • Indywidualne projekty badawcze w ramach projektu finansowanego przez NAWA Social Space, Fields and Relationality in Contemporary and Historical Social Analysis. Research Network

 

Completed projects

Konferencja międzynarodowa 14-15 marca 2022, Uniwersytet Warszawski, Methodology of Relational Sociology: Approaches and Analyses, w ramach projektu finansowanego przez NAWA Social Space Fields and Relationality in Contemporary and Historical Social Analysis. Research Network. Organizatorzy: prof. dr hab. Elżbieta Hałas, prof. dr hab. Tomasz Zarycki.
https://ws.uw.edu.pl/badania/konferencje/methodology-of-relational-sociology/

 

Konferencje na temat zwrotu relacyjnego w naukach społecznych zorganizowane w Uniwersytecie Warszawskim poprzedzające utworzenie Centrum Analiz Relacyjnych Kultury i Społeczeństwa:

 • 2016 The Relational Turn in Sociology: Implications for the Study of Society, Culture and Persons  (seminarium międzynarodowe, organizator Elżbieta Hałas)
 • 2017 Humanity After Modernity (seminarium międzynarodowe, organizator Elżbieta Hałas)
 • 2019 Relational Reason, Morals and Sociality (seminarium międzynarodowe, organizatorzy: Elżbieta Hałas (UW), Aleksander Manterys (ISP PAN)
 • 2019 Sieć społeczna a pole społeczne. Odmienne metody, metafory czy zbliżone relacyjne wizje świata społecznego? (seminarium krajowe, organizator Tomasz Zarycki, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW)

Other informations

Wybrane publikacje członków Zespołu Centrum dotyczące problematyki socjologii relacyjnej:

Elżbieta Hałas

 • Hałas Elżbieta, Floriana Znanieckiego idea uspołecznienia do altruizmu, „Rocznik Pedagogiczny” 44 (2021), 7-23.
 • Hałas Elżbieta, Relational Care: Rethinking Altruism, w: Elżbieta Hałas, Aleksander Manterys (red.), Relational Reason, Morals and Sociality, Berlin 2021: Peter Lang, s. 69-93.
 • Hałas Elżbieta, Aleksander Manterys (red.), Relational Reason, Morals and Sociality, Berlin 2020: Peter Lang.
 • Hałas Elżbieta, Znaniecki Florian, w: Paul Atkinson et al. (red.) Sage Research Methods Foundations, Thousand Oaks, 2020: SAGE, DOI http://dx.doi.org./10.4135/9781526421036909821, (wersja papierowa w druku: ISBN-10: 1473965004.
 • Hałas Elżbieta, Gift and the Coefficient of Sociability. Relational Sociology and the Anti-Utilitarian Movement in the Social Sciences, “Polish Sociological Review” 2020, 4(212): 399-410.
 • Hałas Elżbieta, Discovering the Relational Relevance of Reciprocity w: Elisabetta Carrà and Paolo Terenzi (red.), The Relational Gaze on a Changing Society, Berlin 2019: Peter Lang, s. 89-105.
 • Hałas Elżbieta, Relational Turn in Sociology. Implications for the Study of Society, Culture, and Persons, “State of Affairs / Stan Rzeczy” 2017 (12) (special issue edited by Elżbieta Hałas and Pierpaolo Donati).
 • Hałas Elżbieta, The Place of Culture in Relational Sociology, “State of Affairs / Stan Rzeczy”, 2017, 12: 115-138.
 • Hałas Elżbieta, Dictionary of Relational Sociology, review: Paolo Terenzi, Lucia Boccacin, Riccardo Prandini (red.), Lessico della sociologia relazionale, Bologna 2016: il Mulino, “State of Affairs / Stan Rzeczy”, 2017, 12: 421-431.

Michał Łuczewski

 • Łuczewski Michał, Nation as a Primordializing Subject. Florian Znaniecki and the Foundations of Relational Sociology, w: Elżbieta Hałas, Aleksander Manterys (red.), Relational Reason, Morals and Sociality, Berlin 2020: Peter Lang, s. 211-233.
 • Łuczewski Michał, Jak nie zostać globalnym intelektualistą? Przypadek Marii Ossowskiej, w: Antoni Sułek (red.), Spotkania z Ossowskim, Warszawa 2020: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 348-385.
 • Łuczewski Michał, Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności, Kraków 2019: Ośrodek Myśli Politycznej.

Jakub Motrenko

 • Motrenko Jakub, Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2021.
 • Motrenko Jakub, Wirtuozi nauk społecznych. Cnoty epistemiczne u Ossowskiego, w: Antoni Sułek (red.), Spotkania z Ossowskim, Warszawa 2020: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 39-65.

Tomasz Zarycki

 • Warczok Tomasz i Tomasz Zarycki, Polish Political Sciences in a Global Context, w: W. R. Thompson (red.) Oxford Research Encyclopedia of Politicshttp://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-872: Oxford University Press 2018.
 • Zarycki Tomasz, For a Relational Critical Discourse Analysis, „Stan Rzeczy / State of Affairs” 2017, 1(12): 303-328.
 • Zarycki Tomasz, Rafał Smoczyński, i Tomasz Warczok, The Roots of Polish Culture-Centered Politics: Toward a Non–Purely Cultural Model of Cultural Domination in Central and Eastern Europe, „East European Politics and Societies” 2017, 31:360-381.