We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Jakub Motrenko

logo_pbn  
pracownik
adiunkt

Contact
motrenkoja@is.uw.edu.pl
Pokój: 103

Terminy dyżurów


Scientific activity

2017 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2012 – magister, Instytut Filozofii UW

2010 – magister, Instytut Socjologii UW

2007 – dyplom Master 1 (maîtrise), Université Bordeaux Segalen

Scientific interests

filozofia i socjologia nauki, historia socjologii, teoria społeczna

Selected publications
  • J. Motrenko, Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Analiza teoretyczna kręgu myślowego Stefana Nowaka. Scholar 2021. https://scholar.com.pl/pl/glowna/4249-jakub-bazyli-motrenkobrprzelom-antypozytywistyczny-w-polskiej-socjologiibranaliza-teoretyczna-kregu-myslowego-stefana-nowaka.html
  • J. Motrenko, Wirtuozi nauk społecznych. Cnoty epistemiczne u Ossowskiego, w: Spotkania z Ossowskim, red. A. Sułek, Scholar 2020.
  • J. Motrenko, Discovering Solidarity: Research on Solidarity as a Case of a That-What Discovery, w: Scientific Discovery in the Social Sciences, Springer 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23769-1_8
  • J. Motrenko, Zmagania metodologa z empirią. Pozytywistyczna socjologia Jakuba Karpińskiego, „Stan Rzeczy” 2015, nr 5 (2), s. 212–244.
  • J. Motrenko, Odwaga w imię społeczeństwa, „Stan Rzeczy” 2015, nr 5 (2), s. 9–16.
  • J. Motrenko, Kult Stalina w kalejdoskopie, „Stan Rzeczy” 2015, nr 5 (1), s. 369–388.
  • J. Motrenko, Wiedza ogólna, wiedza szczególna. Horyzont poznania socjologicznego w koncepcji Ossowskiego, w: Ossowski z perspektywy półwiecza, red. A. Sułek, Oficyna Naukowa 2014, s. 52–78.
  • J. Motrenko, On a Classic Thinker, Classically [Recenzja książki: Marcel Fournier, Émile Durkheim. A Biography], „Polish Sociological Review” 2013, nr 21 (2), s. 239–242.
  • J. Motrenko, Stanisław Ossowski: From the Perspective of a Half Century, „Polish Sociological Review” 2013, nr 21 (4), s. 531–534.

Other