We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Tomasz Maślanka

logo_pbn   logo_google_scholar  
pracownik
adiunkt
Katedra Historii Myśli Społecznej

Kontakt
maslankat@is.uw.edu.pl
Pokój: 302

urlop naukowy do 30.06.2023

 

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2017 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2007 – doktor, Wydział Filozoficzny UJ

2005 – magister, Instytut Socjologii UJ

2000 – magister, Instytut Filozofii UJ

Zainteresowania naukowe

filozofia społeczna i polityczna, socjologia i filozofia kultury, współczesna myśl hermeneutyczna, współczesna socjologia teoretyczna

Wybrane publikacje
  • T. Maślanka, Kontrkultura. Źródła i konsekwencje radykalizmu społeczno-kulturowego w perspektywie socjologii kultury, Ośrodek Myśli Politycznej 2017.
  • T. Maślanka, M. Łuczewski, P. Bednarz-Łuczewska, The Politics of History in Poland and Germany, w: Collective Memories in War, red. E. Rozhdestvenskaya, V. Semenova, I. Tartakovskaya, K. Koseła, Routledge 2016, s. 11–17.
  • Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, red. T. Maślanka, R. Wiśniewski, Wydawnictwa UW 2015.
  • T. Maślanka, Countercultural Movements in Central and Eastern Europe: Between the New Critical Tradition and Peripheral Narration, w: Social Movements in Central and Eastern Europe. A Renewal of Protests and Democracy, red. I.N. Sava, Bucureşti: Universităţii din Bucureşti 2015, s. 117–123.
  • T. Maślanka, Świadomość zmitologizowana. O kontrkulturowym manifeście, którego nie było, „Stan Rzeczy” 2014, nr 7 (2), s. 49–69.