We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Maciej Gdula

logo_pbn   logo_wikipedia  
pracownik
adiunkt

Kontakt
gdulam@is.uw.edu.pl

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2016 — habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2006 — doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2001 — magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

klasy społeczne i style życia, teoria aktora-sieci, teoria społeczna, teoria polityki, współczesne teorie socjologiczne

Wybrane publikacje
  • Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, red. M. Gdula, M. Sutowski, Instytut Studiów Zaawansowanych 2017.
  • M. Gdula, The Architecture of Revival: Left-wing Ideas and Politics In Poland after 2002, w: Thinking through Transition. Liberal Democracy, Authoritarian Pasts and Intelectual History in East Central Europe After 1989, red. M. Kopecek, P. Wciślik, s. 371–396, CEU University Press 2015.
  • M. Gdula, Uspołecznianie i kompozycja. Dwie tradycje myśli społecznej a współczesne teorie krytyczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2015.
  • Oprogramowanie rzeczywistości społecznej. Idee, red. M. Gdula, L. Nijakowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014.
  • M. Gdula, The Middle Class and the Experience of Flexibility, „Polityka Społeczna”, nr 41, 2014, s. 36–40.