We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Andrzeja Waśkiewicza pt. “Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej”

Rodzaj grantu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Jednostka przyznająca grant: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

STRESZCZENIE