We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Department of the History of Social Thought

The Department of the History of Social Thought groups together staff from the Faculty of Sociology who are interested in past social and political philosophy as well as contemporary sociological theory. The scope of research in the latter field includes sociology and philosophy of culture, figurative sociology, Marxism, post-structuralism, psychoanalysis, and French sociology. The Department’s staff are mainly united by their interest in contemporary capitalism and the symbolic order that legitimises it, analysed from the perspective of social science itself, along with law, and the concepts of ideology, utopia and emotion. The Department’s staff teach classes in classical sociological theory, introduction to sociology and cultural theory, as well as conducts masters seminars. Current achievements of Department staff are presented via a monthly seminar held jointly with the staff of the Department of the History of Ideas and Cultural Anthropology of the Institute of Applied Social Sciences.

RESEARCH AREAS

 • historical sociology
 • sociology of law
 • sociology of emotions
 • philosophy and sociology of culture
 • social memory studies
 • modern social and political thought
 • theory of liberal democracy
 • theories of power
 • Marxism
 • individualism

Projects

Projects in progress
Completed projects
 • 2019-2021: Social Space, Fields and Relationality in Contemporary and Historical Social Analysis, Research Network, NAWA (PI: Tomasz Zarycki ISS UW, dr hab. Marta Bucholc: Członkini Rady Naukowej) .
 • 2019-2020: Lost in Transition: Social Sciences, Scenarios of Transformation, and Cognitive Dissonances in East Central Europe after 1989, Porticus Foundation (PI: Balasz Trencsenyi, Diana Mishkova, dr Marta Bucholc: Senior Researcher).
 • 2019: Digital Cultures Lviv 2019 Living Archives, instytucja finansująca/organizator: Instytut Adama Mickiewicza (Polska), Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej (Ukraina)
 • 2018-2021: Re: Past – Revisiting the Past, Anticipating the Future, instytucja finansująca: Komisja Europejska (program Horyzont 2020) (uczestnik projektu: dr Krzysztof Świrek)
 • 2016-2018: Warszawska Praga a „nowa kwestia miejska”. Polityki publiczne w warunkach kryzysu neoliberalizmu, Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW (kierownik: dr hab. Małgorzata Jacyno).
 • 2016-2018: Knowledge Bridges Poland – Britain – Europe, projekt badawczy finansowany przez Programme on Modern Poland (Oxford Noble Foundation), realizowany w St. Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzki. PI: dr hab. Karolina Wigura-Kuisz wraz z dr. Jarosławem Kuiszem, projekt pod opieką Prof. Timothy Garton Asha.
 • 2015-2018: Badania nad kulturą lokalną, kierownik eksperckiego Zespołu ds. kultury lokalnej w Narodowym Centrum Kultury: dr hab. Małgorzata Jacyno).
 • 2012-2013: Naukowcy dla gospodarki Mazowsza realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w Łodzi (uczestniczka projektu: dr hab. Małgorzata Jacyno).
 • 2010-2012: Socjologia stereotypu, projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. PI: dr hab. Karolina Wigura.
 • 2003-2004: Kultura w czasach globalizacji, kierownik A. Jawłowska (uczestniczka projektu: dr hab. Małgorzata Jacyno).
 • 2000: Community under Conditions of Globalization, współpraca z Lancaster University, kierownik M. Kempny (uczestniczka projektu: dr hab. Małgorzata Jacyno).
 • 1995-1996: Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, grant Komitetu Badań Naukowych, (kierowniczka: dr hab. Małgorzata Jacyno).