We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

French Theory, czyli uniwersalizacja prowincji. Współczesna francuska myśl społeczna i humanistyczna

Grant-awarding entity: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

ABSTRACT

Proponowany cykl obejmuje 5 przekładów dzieł z języka francuskiego: 1. Luc Boltanski, Enigmes et complots, Gallimard, Paris 2012. 2. Luc Boltanski, Eve Chiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris 2011. 3. Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, Fayard, Paris 1999, 2005. 4. Lucien Karpik, L’économie des singularités, Gallimard, Paris 2007. 5. Dominique Wolton, Informer n’est pas communiquer, Paris, Débats, 2009. Cykl stanowi istotne uzupełnienie tłumaczeń francuskich autorów, których prace są od kilkunastu lat w obiegu międzynarodowym, i podejmują tematy należące do najważniejszych wątków współczesnych dyskusji, jakie toczą się w naukach humanistycznych i społecznych (zanikanie i powrót tego, co społeczne, legitymizacja humanistyki, przemiany więzi i struktury społecznej, nowa ekonomia, praca niematerialna, socjogeneza idei, rola analityków symbolicznych). Dzieła te zyskały uznanie w środowisku nauk humanistycznych i społecznych. Chociaż autorzy cieszą się w środowisku międzynarodowym wielkim uznaniem, jak dotąd nie ukazały się w Polsce tłumaczenia ich książek. Brak tych prac świadczy o fragmentarycznym przyswojeniu francuskiej myśli humanistycznej. W świetle badań dotyczących współczesnej humanistyki myśl francuska reprezentuje przypadek szczególny: idee wysuwane przez francuskich autorów cieszą się od kilkudziesięciu lat niesłabnącą popularnością i są najczęściej cytowane. Wprowadzenia do dzieł oraz ich redakcja zostaną przygotowane w sposób, który ukaże ich osadzenie w tradycji myśli francuskiej i uwzględni kwestie związane z „transferem idei”. Główną przeszkodą w twórczym wykorzystaniu myśli francuskiej przez polską humanistykę i nauki społeczne jest bowiem to, że jest ona przejmowana jako „French Theory” – idee przyswojone przez autorów anglosaskich. Co istotne, „French Theory” świadczy o tym, że wykorzenienie idei z kontekstów lokalnych ma charakter pozorny. Zarówno wprowadzenia do dzieł, jak i ich redakcja naukowa uwzględni oryginalne środowisko myśli francuskiej tworzone przez sojusznicze i polemiczne podejścia.