We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Krzysztof Świrek, Ph.D.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
adiunkt
Department of the History of Social Thought

Contact
kswirek@uw.edu.pl
Pokój: 302

Scientific activity

2016 – Doctorate, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

2012 – Master’s degree, Institute of Sociology, University of Warsaw

2009 – Master’s degree, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw

Scientific interests

History of social thought (especially modern political thought), Marxism and psychoanalysis as social theories, ideology theories, theories of social classes.

Selected publications

Books:

2018: Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 351

Articles:

2022: Klasa średnia i »choroba braku granic«, “Praktyka Teoretyczna” 3(45), s. 339–359.DOI: 10.19195/prt.2022.3.14

2022: The perception and interpretation of conflicting mnemonic narratives: Post-communist remembrance in East Germany and Poland, (wspólnie z Anke Fiedler, Tomaszem Rawskim, Julią Traunspurger), International Journal of Comparative Sociology, https://doi.org/10.1177/00207152221115434.

2021: Różnica klasowa: symboliczna, wyobrażeniowa i realna, “Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2021 nr 30, https://doi.org/10.36854/widok/2021.30.2414.

2021: Escape from arbitrariness: Legitimation crisis of real socialism and the imaginary of modernity (wspólnie z Pavlem Pospěchem), “European Journal of Social Theory” 2021, Vol. 24 (1).

2019: Urzeczowienie, fetyszyzm i praca intelektualna, „Stan Rzeczy” nr 1(16) 2019, s. 27-68, https://doi.org/10.14394/srz.16.2.2018: Statyści – media społecznościowe i niewidzialna praca obserwowania innego, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” nr 21 (2018). Link: http://www.pismowidok.org/pl/archiwum/21-praca-niewidzialna/statysci

2018: Karol Marks i problem przyszłości, „Stan Rzeczy” 1 (14), s. 203–225.

2018: Urządzanie poza funkcją Pana: neoliberalna racjonalizacja władzy a kryzys autorytetu symbolicznego, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 19 (3), s. 124–141.

2018: Boundaries of Reflexivity. Freud’s Account of the subject’s autonomy, „Societas/Communitas”, 1-1 (25-1), s. 35–49.

2017: Od tożsamości do utożsamienia. Inspiracja psychoanalityczna [w:] „Człowiek i Społeczeństwo”, tom XLIV Tożsamość i identyfikacje. Propozycje teoretyczne – doświadczenia badawcze, Poznań, s. 33–48.

2017: Pojęcie ideologii jako pojęcie krytyczne, „Przegląd Humanistyczny”, tom 61, nr 3, s. 63–77.

2017: Political Fantasy as a Form of Ideology – the Polish Case, „The Interlocutor”, nr 1/2017, wydawnictwo IFiS PAN, ISSN 2455-5588.

2016: Fredric Jameson i rewolucje kulturalne kapitalizmu, „Studia Socjologiczne”, nr 2/2016, s. 11–40.

2016: VHS i faza przejściowa polskiego kapitalizmu, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, nr 11.

 

Book chapters:

2020: Wymiary erozji sfery publicznej w późnym kapitalizmie, w: Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty, red. Jolanta Arcimowicz, Kaja Gadowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2020, s. 287-304.

2020: Polityka pamięci: między siłą a sprawiedliwością, w: Miejsca sporu. Księga dedykowana profesorowi Pawłowi Śpiewakowi, red. naukowa Piotr Kulas, Krzysztof Świrek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 75-92.

2012: Ideologie dobrze ugruntowane. Klasowe wizje przestrzeni społecznej, [w:] Maciej Gdula, Przemysław Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce, Warszawa: Scholar, s. 209–230.

 

Scientific editorial:

2021: „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, Nr 31, Nr 31: Wizualność klas społecznych: historie i działania (with Magda Szcześniak, Ph.D.)

2021: „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, Nr 30: Wizualność klas społecznych: struktury i relacje (with Magda Szcześniak, Ph.D.)

2020: Miejsca sporu. Księga dedykowana profesorowi Pawłowi Śpiewakowi, red. naukowa Piotr Kulas, Krzysztof Świrek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, https://doi.org/10.31338/uw.9788323541653, ss. 367.

2019: „Stan Rzeczy” nr 1(16) 2019, Intelektualiści totalni, ss. 389. (with Tomaszem Rawskim, Ph.D.)

Projects

Completed projects
  • 2018/2019: wykonawca w projekcie RePast – Revisiting the Past, Anticipating the Future (Horizon 2020 Research and Innovation Programme)