We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Małgorzata Jacyno, Ph.D. / Associate Professor

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia  
pracownik
profesor uczelni
Department of the History of Social Thought

Contact
jacynoma@is.uw.edu.pl
Pokój: 302

Duty


Scientific activity

2008 – Doctor of Habilitation in Humanities, in the field of sociology, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

1995 – Doctorate in Humanities, in the field of sociology, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

1993-1994 – École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

1987-1990 – University of Lodz

1985-1987 – Catholic University of Lublin

Scientific interests

Sociology of culture, French social thought, individualism, therapeutic culture.

Selected publications
 • Jacyno M., Kukołowicz T., Lewicki M., Kultura na peryferiach, Narodowe Centrum Nauki 2018.
 • Jacyno M., Kultura indywidualizmu, PWN 2007 (tłumaczenia: Kultura indiwidualizma, 2012, Gumanitarnyj Centr, Charków. Kultura individualismu, 2012, Sociologicke Nakladateltsvi, Praha).
 • Jacyno M. (red.), Przewodnik socjologiczny po Warszawie, Oficyna Naukowa 2016.
 • Jacyno M.; Jawłowska A.; Kempny M. (współredaktorzy), Kultura w czasach globalizacji, Wydawnictwo IFiS PAN 2004.
 • Jacyno M.; Szulżycka A., Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Oficyna Naukowa 1999.
 • Jacyno M., Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo IFiS PAN 1997.
 • Jacyno M.; Dobrowolski P.; Drozdowski R. i in. (współautorzy), O czym mówi Sean? Zapis panelu dyskusyjnego o sztuce, nauce i etyce, Przegląd Socjologii Jakościowej nr 2, 2019: 246-263.
 • Jacyno M., Fantazmat klasistowski, Studia Litteraria et Historica nr 6, 2017: 1-16.
 • Jacyno M.; Kowalska M.; Jaksender K. M.; Nowicka M. (współautorzy), Pamiętać Foucaulta, zapomnieć Foucaulta, Przegląd Socjologii Jakościowej nr 1, 2016: s. 1-8.
 • Jacyno M., Zwrot środowiskowy, czyli jak władza czyta programy ruchów miejskich, Studia Pedagogiczne t. LXIX, 2016: 131-142.
 • Jacyno M., Anatomia nowoczesnej refleksyjności, Przegląd Socjologii Jakościowej nr 3, 2013: 44-57. http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume23/PSJ_9_3_Jacyno.pdf
 • Jacyno M., Digital Technologies and the Technologies of the Self: s. 87-92; Cultural omnivorousness?: s. 139-143, w: Youth and Media. New Media and Cultural Participation, Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (red.), Peter Lang 2013.
 • Jacyno M., Od feminizacji do hybrydyzacji podmiotu, Kultura Współczesna nr 3 (74), 2012: 69-82.
 • Jacyno M., Dekonstrukcja i plenienie się podmiotu. Nowe tryby upodmiotowienia w zwyczajnej kulturze, Kultura i Społeczeństwo nr 1, 2011: 3-24.

Projects

Projects in progress
Completed projects
 • 2016-2018: Warszawska Praga a „nowa kwestia miejska”. Polityki publiczne w warunkach kryzysu neoliberalizmu, Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW, kierownik projektu.
 • 2015-2018: Badania nad kulturą lokalną, kierownik eksperckiego Zespołu ds. kultury lokalnej w Narodowym Centrum Kultury.
 • 2012-2013: Naukowcy dla gospodarki Mazowsza realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w Łodzi, uczestnik projektu.
 • 2003-2004: Kultura w czasach globalizacji, kierownik A. Jawłowska, uczestnik projektu.
 • 2000: Community under Conditions of Globalization, współpraca z Lancaster University, kierownik M. Kempny, uczestnik projektu.
 • 1995-1996: Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, grant Komitetu Badań Naukowych, kierownik projektu.