Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

III stopień: studia doktoranckie

Rozprawa doktorska – powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego – oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej – oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, art. 13, § 1.

Wyznaczenie promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (otwarcie przewodu doktorskiego)

(w sprawie wszczęcia procedury należy kontaktować się z Biurem Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne: rnd.soc@uw.edu.pl)

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte po 30 września 2019 roku przez doktorantów studiów doktoranckich

Postępowanie przeprowadzane jest przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Socjologiczne

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.)
Uchwała nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 poz. 340 z późn. zm)
FORMULARZE należy wypełniać na komputerze.