We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Centrum Badań Figuracyjnych

 

Strona Centrum Badań Figuracyjnych: https://figurational-research.ws.uw.edu.pl/

Centrum jest interdyscyplinarną jednostką badawczą zrzeszającą osoby zainteresowane historycznie zorientowaną socjologią procesów społecznych, zwłaszcza prowadzące badania w szeroko pojętym paradygmacie figuracyjnym. Socjologia figuracyjna, stworzona przez Norberta Eliasa, przygląda się relacjom między jednostkami i formom ich uspołecznienia w dynamicznych i zróżnicowanych strukturalnie układach społecznych, nazywanych „figuracjami”. Elias badał związki pomiędzy przemianami obyczajów i standardów estetycznych, postawami wobec przemocy oraz kształtowaniem się państw i habitusów narodowych. Socjologia eliasowska jest zorientowana historycznie; ukazuje kształtowanie się struktur mentalnych i społecznych w długoterminowej perspektywie.  W biegu historii zmieniają się stosunki pomiędzy jednostkami, ich wzajemne stosunki i hierarchie. 

Socjologia figuracyjna skupia się na relacjach władzy i współzależności powiązanych ze sobą w figuracjach jednostek i grup. Wyróżnia ją koncentracja na długich procesach społecznych i sprzeciw wobec redukowania ich na rzecz statycznych typologii. Socjologię figuracyjną charakteryzuje duża rozpiętość tematyczna, interdyscyplinarność, otwartość metodologiczna i dążenie do poszukiwania wciąż nowych, różnorodnych źródeł wiedzy o życiu społecznym.

Partnerami Centrum są:

Fundacja Norberta Eliasa z siedzibą w Amsterdamie

CLARIN-PL (Common Language Resources & Technology Infrastructure)

Projekty

Projekty w realizacji

 

Członkinie i członkowie Centrum realizują projekty badawcze poświęcone m.in. kształtowaniu się habitusu narodowego w Polsce po roku 1989, globalnym figuracjom praw człowieka w kontekście prawa aborcyjnego, nieliberalnemu konstytucjonalizmowi w Europie Środkowo-Wschodniej, stosunkowi władz komunistycznej Polski i Kościołem Katolickim wobec homoseksualnych księży, przemianom dyskursu o  molestowaniu seksualnym w post-transformacyjnej Polsce, czy socjalizacji narodowej w polskich szkołach.