We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Agnieszka Laddach

logo_orcid   logo_pbn   logo_academia   logo_google_scholar  
pracownik
adiunktka badawcza
Centrum Badań Figuracyjnych

Kontakt
a.laddach@uw.edu.pl

Terminy dyżurów

W sprawie konsultacji proszę o kontakt mailowy.


Działalność naukowa

2021 – adiunkt badawczy, Wydział Socjologii UW
2021 – licencjat kościelny, Wydział Teologiczny UMK
2018 – doktor historii, Wydział Nauk Historycznych UMK
2013 – magister teologii, Wydział Teologiczny UMK
2012 – magister historii, Wydział Nauk Historycznych UMK
2010 – licencjat historii, Wydział Nauk Historycznych UMK

Zainteresowania naukowe

historia kultury, teologia kultury, historia seksualności, teologia ciała i seksualności, historia najnowsza, społeczne aspekty wiary religijnej

Informacje o publikacjach
  • A. Laddach, Neurons, and the Brain: Perception of Historical Artworks in the Way of Sanctification, “European Journal of Science and Theology” 8/2022/6, 141-158.
  • A. Laddach, The Potential of Neurotheology for the Theology of the Body and Sexuality, “European Journal of Science and Theology” 18/2022/5, 47-64.
  • A. Laddach, The Sexuality and the Gender Diversity in the Liberal Catholic Discourse in Poland from the Pastoral Perspective, “Open Theology” 7/2021/1, 368-387, doi.org/10.1515/opth-2020-0165.
  • A. Laddach, Pawła VI i Jana Pawła II nauczanie o seksualności – założenia, recepcja, dyskusja, “Forum Teologiczne” 22/2021/1, 171-189, doi.org/10.31648/ft.6929.
  • A. Laddach, Janusz St. Pasierb – teolog, historyk sztuki, teoretyk kultury, t. 1. Dzieje życia, t. 2. Myśl humanisty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019-2020.
  • A. Laddach, The Development of Historical Imagination on the Example of an Exercise Addressed to First-year Students of History at the Nicolaus Copernicus University, “Culture – Society – Education” 2019/2, 163-181.

Projekty

Projekty w realizacji

Inne

Agnieszka Laddach jest adiunktką w Centrum Badań Figuracyjnych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkinią the Committee on Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender History afiliowanego do The American Historical Association.  Prowadzi projekt ”Władza komunistycznego państwa polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego wobec sprawczości homoseksualnych księży w okresie 1945-1989” sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Odbyła staż na Universität Wien i Universidad de Navarra w Pamplonie. Zrealizowała badania w Polnische Historische Mission an der Julius-Maximilians-Universität w Würzburgu, a także w ramach grantów przyznanych przez Young Universities for the Future of Europe i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest laureatką Stypendium im. prof. Anny Stadnickiej przyznanego przez Fundację im. Maurycego Mochnackiego w Krakowie, Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz Stypendium Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury.