We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Marta Gospodarczyk

Działalność naukowa

2021 – rozpoczęcie studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW

2021 – magisterium z socjologii, Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zainteresowania naukowe

Socjologia wsi, socjologia rolnictwa, gender studies, męskość, ludowa historia Polski

Opiekun i tytuł koncepcji pracy doktorskiej

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.

Społeczne skutki suszy. Studium rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce.

Wybrane publikacje

Projekty

Projekty w realizacji

Inne

  • Członkini Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Socjologii UW na rok akademicki 2022/23
  • Koordynatorka programu pilotażowego „Studenci dla otoczenia”