We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Marta Gospodarczyk

Działalność naukowa

2021 – rozpoczęcie studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW

2021 – magisterium z socjologii, Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Zainteresowania naukowe

Socjologia wsi, socjologia rolnictwa, gender studies, męskość, ludowa historia Polski

Opiekun i tytuł koncepcji pracy doktorskiej

dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz.

Społeczne skutki suszy. Studium rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce.

Wybrane publikacje
  • Polish Peasant in Poland: Peasants in the Narratives of Polish Nation-Building w: Marta Bucholc, red. Established-Outsiders Relations in Poland: Reconfiguring Elias and Scotson, Palgrave, 2024, 83-107
  • (z Martą Bucholc) Feminist Mobilization, Abortion Law and the Political Images of Womanhood: Feminists as “the Worst Minority”,  w: Marta Bucholc, red. Established-Outsiders Relations in Poland: Reconfiguring Elias and Scotson, Palgrave, 2024, 143-175.
  • “Teraz miłość to coś bardzo niesmacznego”. Pamiętnik nr 5340 z tomu “Drogi awansu w mieście” jako przestroga dla socjalistycznych dziewcząt. Kultura i Społeczeństwo 66(2), 125-140. http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/kis/article/view/1852.
  • (z Łukaszem Kożuchowskim) W odpowiedzi Adamowi Leszczyńskiemu (w sprawie artykułu Nowa ludowa historia: charakterystyka i społeczno-polityczne korzenie współczesnych narracji o historii chłopów polskich), Studia Socjologiczne 3/2021, 105-108l. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=985133
  • (z Łukaszem Kożuchowskim) Nowa ludowa historia: charakterystyka i społeczno-polityczne korzenie współczesnych narracji o historii chłopów polskich, Studia Socjologiczne 2/2021, 177-198. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=962339
  • Ja-chłopka, ja-miastowa. Doświadczenie migracji ze wsi do miast w pamiętnikarskich narracjach kobiet w Polsce Rzeczpospolitej Ludowej, Studia Humanistyczne AGH 4/2020, 81-98. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=942978
  • Rolnicy, kowboje i drwale. Koncepcji wiejskich męskości w obszarze badań nad wsią, Studia Socjologiczne 4/2019, 103-128. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=809891

Projekty

Projekty w realizacji

Inne

  • sekretarz Centrum Badań Figuracyjnych
  • Członkini Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Socjologii UW na rok akademicki 2022/23
  • Koordynatorka programu pilotażowego „Studenci dla otoczenia”