Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

II stopień: socjologia (studia zaoczne)

Mgr Małgorzata Arcichowska-Maj z dziekanatu studenckiego będzie na urlopie do 3 grudnia (z dwudniową przerwą 2 i 3 listopada, kiedy będzie na Karowej). Przez ten czas będzie ją zastępowała pani Marta Gospodarczyk dziekanat.studencki.socjologia@is.uw.edu.pl.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/2022

Październik

02 – 03 października TRYB STACJONARNY
09 – 10 października
TRYB STACJONARNY
23 – 24 października TRYB ZDALNY


Listopad

06 – 07 listopada TRYB ZDALNY
20 – 21 listopada TRYB ZDALNY

Grudzień
04 – 05 grudnia
TRYB STACJONARNY
11 – 12 grudnia TRYB ZDALNY

Styczeń
15 – 16 stycznia TRYB ZDALNY
22 – 23 stycznia TRYB ZDALNY

Luty
05 – 06 lutego (sesja)
TRYB STACJONARNY

II SEMESTR

19 – 20 lutego
TRYB STACJONARNY

Marzec
05 – 06 marca
TRYB STACJONARNY

19 – 20 marca TRYB ZDALNY
26 – 27 marca TRYB ZDALNY

Kwiecień
09 – 10 kwietnia TRYB ZDALNY
23 – 24 kwietnia
TRYB STACJONARNY

Maj
14 – 15 maja TRYB ZDALNY
28 – 29 maja TRYB ZDALNY

Czerwiec
11 – 12 czerwca TRYB ZDALNY     
25 – 26 czerwca (sesja)
TRYB STACJONARNY

 

Jeśli nie możesz brać udziału w zajęciach w tygodniu lub po prostu wolisz studiować w trybie sobotnio-niedzielnym – zapraszamy na magisterskie studia zaoczne.

Nasza oferta charakteryzuje się naciskiem na:

  • zapoznanie studentów ze spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak klasycznych, jak i współczesnych;
  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

 • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny;
 • przygotowanie do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
 • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
 • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
 • ukształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

W trakcie I roku studenci realizują zajęcia w ramach:

 • bloku teoretycznego, poznając główne filozoficzne i metodologiczne problemy nauk społecznych, zgłębiając kluczowe problemy badawcze i teoretyczne współczesnej socjologii oraz ćwicząc krytyczną analizę wybranych prac socjologicznych i interpretację wyników badań;
 • bloku metodologicznego, gdzie rozwijają kompetencje badawcze (także w zakresie ewaluacji) realizując własne projekty badawcze;
 • proseminarium, na którym przygotowywane są założenia prac magisterskich (w tym rozdział planowanej pracy bądź projekt badawczy wraz z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu);
 • puli zajęć o charakterze fakultatywnym skoncentrowanych na budowaniu wiedzy i umiejętności w ramach subdyscyplin socjologii lub na szczegółowych zagadnieniach badawczych; do puli zajęć fakultatywnych wchodzą także zajęcia ogólnouniwersyteckie.

Na II roku studenci realizują kolejne zajęcia z bloku teoretycznego i badawczego

poznając zaawansowane techniki analizy danych a w ścisłej współpracy z promotorem przygotowują pracę magisterską. W ramach puli zajęć fakultatywnych należy także zrealizować kierunkowe zajęcia prowadzone w języku obcym, które – poza treścią programową związaną z konkretnym przedmiotem – służą również ćwiczeniu umiejętności dyskutowania i przygotowywania prac pisemnych w języku obcym, potwierdzając tym samym zaawansowaną znajomość języka obcego (na poziomie B2+).

Absolwenci znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury, firmach konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych. Studia dają dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w budynku Wydziału Socjologii na ul. Karowej 18.

Studia są płatne. Proponujemy 3 plany płatności:
całość: 5200 zł
2 raty: 2750 zł semestralnie
10 rat: 550 zł miesięcznie
Studenci zaoczni są uprawnieni do stypendiów socjalnych i za wyniki w nauce na zasadach obowiązujących na UW.

Oświadczenie o płatnościach

Szczegółowa informacja o opłatach związanych ze studiowaniem na WS UW