We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr Karol Muszyński

logo_orcid   logo_researchgate   logo_academia   logo_twiter  
pracownik
adiunkt
Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznych

Kontakt
kmuszynski@uw.edu.pl

Działalność naukowa

2020-2023 – post-doctoral researcher oraz substitute lecturer, Centre For Sociological Research, KU Leuven
2019 – Grigor Gradev Scholarship w European Trade Union Institute, Brussels, Belgia
2018-2020 – adiunkt, Wydział Prawa i Administracji UW
2018 – doktor, Wydział Prawa i Administracji UW
2015, 2016 – Visiting scholar w Onati International Institute for Sociology of Law, Hiszpania
2014 – magister, Instytut Historyczny UW
2013 – magister, Wydział Prawa i Administracji UW

Zainteresowania naukowe

socjologia pracy, socjologia ekonomiczna, niestandardowe formy zatrudnienia, gospodarka platformowa, nowe technologie i praca, zbiorowe stosunki pracy, europeizacja stosunków pracy

Wybrane publikacje
Muszyński, K., Pulignano, V., Mara, Claudia (2022) Product markets and working conditions on international and regional food delivery platforms: a study in Poland and Italy, European Journal of Industrial Relations 28(3): 295-316. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09596801211070802
Winczorek, J., Muszyński, K. (2022) The access to justice gap and the rule of law crisis in Poland. Zeitschrift für Rechtssoziologie 42(1): 5-42, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfrs-2022-0002/html
Muszyński, K., Pulignano, V., Domecka, M., & Mrozowicki, A. (2022). Coping with precarity during COVID‐19: A study of platform work in Poland. International Labour Review 161(3): 463-485, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ilr.12224
Pulignano, V., Piasna, A., Domecka, M., Muszyński, K., Vermeerbergen, L. (2021) Does it pay to work? Unpaid labour in the platform economy. ETUI Policy Brief. Brussels, https://www.etui.org/publications/does-it-pay-work
Pulignano, V., Domecka, M., Muszyński, K., Vermeerbergen, L., & Riemann, M. L. (2021). Creative Labour in the Era of Covid-19: The Case of Freelancers. ETUI Working Paper. Brussels, https://www.etui.org/sites/default/files/2021-03/Creative%20labour%20in%20the%20era%20of%20Covid-19%20the%20case%20of%20freelancers-2021-web.pdf
Muszyński, K., Skuczyński, P. (2020) Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych. Warszawa: CH Beck, https://books.google.pl/books?id=dbsmEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Muszyński, K. (2020). Reform and oversight mechanisms are not enough. Access to justice for workers and employment standards in Central Eastern European countries. ETUI Working Papers. Brussels., https://www.etui.org/publications/reform-and-oversight-mechanisms-are-not-enough
Muszyński, K. (2020). Liberalizaton Without Major Reforms: The Destandarization of Employment Relations in Central Eastern European Countries. In: Wratny J., Ludera-Ruszel A. (eds.) New Forms of Employment. Prekarisierung und soziale Entkopplung – transdisziplinäre Studien. Springer VS, Wiesbaden.
Muszyński, K., Skuczyński, P. (2020) Changing Legal and Social Role of Professional Self-Governments During Systemic Transformation in Poland, Krytyka Prawa 12(1): 149-173., https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3756572
Muszyński, K. (2019). Normalisation of “junk contracts”. Public policies towards civil law employment in Poland, Problemy Polityki Społecznej 46(3): 11-28, http://www.problemypolitykispolecznej.pl/Normalisation-of-junk-contracts-nPublic-policies-towards-civil-law-employment-in,122539,0,2.html
Muszyński, K. (2019) Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy, Warszawa: Scholar, https://www.researchgate.net/publication/356867078_Polityka_regulacji_zatrudnienia_w_Polsce_Kryzys_ekonomiczny_a_destandaryzacja_stosunkow_pracy
Winczorek, J., Muszyński, K. (2019). Access to justice in small and medium-sized enterprises in Poland. An empirical report, Warszawa: Wydział Prawa i Administracji, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/22190/Winczorek%20%26%20Muszyn%CC%81ski.%202019.%20Access%20to%20justice%20in%20SMEs%20in%20Poland.%20Empirical%20report%20FINAL_compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Muszyński, K. (2019). Formalne regulacje zatrudnienia a perspektywa różnorodności kapitalizmu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 81 (3): 71-85, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/19912
Muszyński, K. (2019). The emergence of unintended fit and the theory of gradual institutional change: a case study of Polish employment regulations and post-crisis public policies, Zarządzanie Publiczne/Public Governance 47: 33-47; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5870131f-769c-461f-8519-02119eaf5ab1
Muszyński, K. (2018). Labour law violations as innovations in Central Eastern European countries, Przegląd Socjologiczny 67(3): 9-34., https://www.proquest.com/openview/432410e30770e37f13004896aa0baabd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1566340
Muszyński, K. (2016). Factors behind the growth of civil law contracts as employment contracts in Poland – a study of labour law violations, Prakseologia 158: 323-359, https://www.researchgate.net/publication/326156119_Factors_behind_the_growth_of_civil_law_contracts_as_employment_contracts_in_Poland_-_A_study_of_labour_law_violations

Projekty

Projekty w realizacji
2020-2023 – post-doc w “Researching Precariousness across the Paid/Unpaid Work Continuum” (ERC Advanced Grant, nr 833577, principal investigator – prof. Valeria Pulignano)
2017-2020 – Główny wykonawca w projekcie “Bariery dostępu do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” (Narodowe Centrum Nauki, OPUS 11; UMO 2016/21/B/HS5/00397, kierownik – Jan Winczorek; 644.309 PLN)
2016-2019 – kierownik projektu: “Polityka prawa pracy po początku kryzysu ekonomicznego w Polsce. Segmentacja rynku pracy i naruszenia prawa pracy” (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 10, UMO-2015/19/N/HS5/01227, 44,322 PLN)
2016-2020 – Główny wykonawca w projekcie “Polityka prawa wobec samorządów zawodowych. W stronę modelu refleksyjnego tworzenia prawa” (Narodowe Centrum Nauki; OPUS 10; UMO 2015/19/B/HS5/00132; kierownik – Paweł Skuczyński; 262.980 PLN)

Inne

https://www.karolmuszynski.com/