We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper, prof. ucz.

Działalność naukowa

2017 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2004 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2000 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim problematykę tożsamości narodowej i etnicznej, działalności liderów grup mniejszościowych w państwach europejskich, refleksyjności społecznej w sytuacjach zróżnicowania kulturowego, antropologii współczesnych przemian kulturowych, a od kilku ostatnich lat skupiam się przede wszystkim na problematyce pamięci społecznej w środowiskach lokalnych i wspólnotach pamięci oraz na aktywizmie pamięciowym.

Wybrane publikacje
 • Bossak-Herbst, Barbara, Głowacka-Grajper, Małgorzata. ‘A woman has a problem of the type that she is a woman’: Feminisation in horse racing in Poland, “International Review for the Sociology of Sport”, 2021, DOI: 10.1177/10126902211004063, pp.1-19.
 • Wylegała, Anna, Głowacka-Grajper, Małgorzata.(eds.). The Burden of the Past. History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine, 2020, Bloomington: Indiana University Press, ISBN 978-0-253-04670-3, pp. 320.
 • Bogumił, Zuzanna, Głowacka-Grajper, Małgorzata. Milieux de mémoire in Late Modernity. Local Communities, Religion and Historical Politics, 2019, Berlin, Warszawa: Peter Lang DOI: 3726/b15596.
 • Głowacka-Grajper, Małgorzata. Gender-Structured Transmission of Post-displacement Memory in Contemporary Poland, w: Women’s Narratives and the Postmemory of Displacement in Central and Eastern Europe, Simona Mitroiu (ed.), 2018, Palgrave Macmillan, pp. 199-219.
 • Bossak-Herbst, Barbara, Głowacka-Grajper, Małgorzata. ‘An Oasis of Freedom’ in Communist Poland: The Horse Racetrack in Warsaw in the Memory of its Regular Visitors, „Memory Studies”, 2018, DOI 1177/1750698018790100, pp. 1-19.
 • Głowacka-Grajper, Małgorzata. Memory in Post-communist Europe: Controversies over Identity, Conflicts and Nostalgia, “East European Politics and Society and Culture”, 2018, DOI: 10.1177/0888325418757891, pp. 1-12.
 • Głowacka-Grajper, Małgorzata. Transmisja pamięci. Działacze „sfery pamięci” i przekaz o Kresach Wschodnich we współczesnej Polsce, 2016, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 303.
 • Głowacka-Grajper, Małgorzata. The authenticity of culture as a problem of everyday life. Actions aimed at the revival of Western Buryat culture, „Etnografia Polska”, 2015(2016), t. LIX, str. 155-173.
 • Głowacka-Grajper, Małgorzata. Memory of Lost Local Homelands: Social Transmission of Memory of the Former Polish Eastern Borderlands in Contemporary Poland, in: Life Writing and Politics of Memory in Eastern Europe, Simona Mitroiu (ed.), 2015, Palgrave Macmillan, pp. 164-182.
 • Głowacka-Grajper, Małgorzata. Memory and Identity: Memory Conflicts in Polish-Ukrainian and Polish-Russian Relations in the Opinion of Polish Society, in: Politics of Histories and Memories and Conflicts in Central and East European Countries and Russia, Nobuya Hashimoto (ed.), 2015, Nishinomiya: Kwansei Gakuin University, pp. 55-80.

Projekty

Projekty w realizacji
Zrealizowane projekty
 • 2017-2019: Interdisciplinary Research on the Function of National Histories and Collective Memories for the Democracy in the Globalized Society, Japan Society for Promotion of Science, (PI: prof. Nobuya Hashimoto, Kwansei Gakuin University)
 • 2013-2018: Milieux de mémoire w Europie Środowo-Wschodniej – przykład Polski (Milieux de mémoire in East-Central Europe – the example of Poland), grant NCN nr 2013/09/D/HS6/02630 (PI: dr Z. Bogumił).
 • 2010-2012: Buriaci Zachodni – między ‘polityką odradzania kultur’ a asymilacją, MNiSW/NCN N N116 300038, kierownik projektu.