We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Katedra Antropologii Społecznej, Studiów Etnicznych i Migracyjnych

Pracownicy Katedry prowadzą badania w zakresie antropologicznych i socjologicznych badań nad różnorodnością kulturowo-społeczną. Zajmują się kwestiami postaw Polaków wobec “innych” i “inności kulturowej” oraz etnicznej, problemami ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych (w tym wprowadzaniem nazewnictwa miejscowości w językach mniejszości w Polsce), a także badaniami przemian tożsamościowych. W ramach Katedry realizowane są także badania dotyczące różnych form migracji oraz adaptacji i integracji migrantów w Polsce i innych krajach europejskich. W obszarze zainteresowań badawczych pracowników Katedry znajdują się także kwestie dotyczące kultur społeczności lokalnych (między innymi problematyka powiązań między tradycją i pamięcią a religią), a także antropologii wizualnej i antropologii miasta oraz historii antropologii.

OBSZARY BADAWCZE

  • Antropologia społeczna (ze szczególnym uwzględnieniem historii myśli antropologicznej, antropologii miasta, antropologii etniczności)
  • Socjologiczne i antropologiczne badania nad pamięcią społeczną i tradycją
  • Socjologia etniczności, mniejszości narodowych i etnicznych
  • Socjologia migracji i badania nad różnorodnością kulturowo-społeczną

Projekty

Projekty w realizacji
Zrealizowane projekty
  • 2016-2021: “Polacy i inni” trzydzieści lat później, NCN OPUS 2016/23/B/HS6/03874 (kierownik prof. Ewa Nowicka, Collegium Civitas).
  • 2013-2018: Milieux de mémoire w Europie Środowo-Wschodniej – przykład Polski, grant NCN Sonata 2013/09/D/HS6/02630 (kierownik: dr Zuzanna Bogumił, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej).
  • 2017-2019: Interdisciplinary Research on the Function of National Histories and Collective Memories for the Democracy in the Globalized Society, Japan Society for Promotion of Science, (PI: prof. Nobuya Hashimoto, Kwansei Gakuin University). http://history-memory.kwansei.ac.jp/en/about/index.html