We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Wietnamczycy z Polski – transnarodowa wspólnota migrancka jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamem.

Słowa kluczowe: kapitał kulturowy, migracja, Wietnamczycy

Rodzaj grantu: NCN Sonata

Jednostka przyznająca grant: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

STRESZCZENIE