We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

prof. dr hab. Sławomir Łodziński

Działalność naukowa

2023 – profesor

2006 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1994 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1982 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

migracje, ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, polityka państwa wobec mniejszości oraz cudzoziemców (imigracji), socjologia etniczności, wielokulturowość

Wybrane publikacje
  • 2023 (współaut. Marek Szonert) Polityka migracyjna „bez polityki”. Antynomie tworzenia polityki migracyjnej w Polsce w okresie 2016–2022, “Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, Online First, http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/ DOI: 10.4467/25444972SMPP.23.009.18348.
  • 2023 (współaut. Ewa Nowicka): Postawy narodowego inkluzywizmu w społeczeństwie polskim (1988 – 1998 – 2019), „Studia Socjologiczne”, nr 2, 5–29, DOI: 10.24425/sts.2023.146167.
  • 2021 (współaut.  Ewa Nowicka): Długie trwanie narodu. Społeczne wymiary polskości (1988-2021), Warszawa: Collegium Civitas.
  • 2021: Nazwy i granice etniczne. Dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
  • 2017: Logika konsekwencji czy stosowności? Dylematy władz lokalnych w procesach instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce, „Studia Polityczne” 45 (2), s. 101–136.
  • 2017 (współaut. M. Szonert): „Niepolityczna polityka”. Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 43 (2), s. 39–66.
  • 2016 (red., współred. S. Rudnicki): Особистісне зростання: теорія і практика, Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.
  • 2016: Etniczne „flagowania” rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości w Polsce. „Pogranicze. Studia społeczne” 27 (1), s. 223–250.
  • 2016: Ekspertyza dotycząca oceny działalności sprawozdań pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych za 2014 rok, „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” 5 (1), s. 259–270.