We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Sławomir Łodziński, prof. ucz.

Działalność naukowa

2006 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1994 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

1982 – magister, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

migracje, ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, polityka państwa wobec mniejszości oraz cudzoziemców (imigracji), socjologia etniczności, wielokulturowość

Wybrane publikacje
  • 2017: Logika konsekwencji czy stosowności? Dylematy władz lokalnych w procesach instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce, „Studia Polityczne” 45 (2), s. 101–136.
  • 2017 (współaut. M. Szonert): „Niepolityczna polityka”. Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 43 (2), s. 39–66.
  • 2016 (red., współred. S. Rudnicki): Особистісне зростання: теорія і практика, Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.
  • 2016: Etniczne „flagowania” rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości w Polsce. „Pogranicze. Studia społeczne” 27 (1), s. 223–250.
  • 2016: Ekspertyza dotycząca oceny działalności sprawozdań pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych za 2014 rok, „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” 5 (1), s. 259–270.