We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Sławomir Łodziński, Ph.D. / Associate Professor

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_wikipedia  
profesor uczelni
Department of Social Anthropology and Ethnic and Migration Studies

Contact
s.lodzinski@uw.edu.pl
Pokój: 301

Duty


Scientific activity

2006 – Habilitation, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

1994 – Ph.D., Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

1982 – Master’s degree, Institute of Sociology, University of Warsaw

Scientific interests

Migrations, protection of rights of national and ethnic minorities in Poland, state policies towards minorities and foreigners (immigration), sociology of ethnicity, multiculturalism.

Selected publications
  • 2017: Logika konsekwencji czy stosowności? Dylematy władz lokalnych w procesach instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce, „Studia Polityczne” 45 (2), s. 101–136.
  • 2017 (współaut. M. Szonert): „Niepolityczna polityka”. Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 43 (2), s. 39–66.
  • 2016 (red., współred. S. Rudnicki): Особистісне зростання: теорія і практика, Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.
  • 2016: Etniczne „flagowania” rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości w Polsce. „Pogranicze. Studia społeczne” 27 (1), s. 223–250.
  • 2016: Ekspertyza dotycząca oceny działalności sprawozdań pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych za 2014 rok, „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” 5 (1), s. 259–270.