We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Sławomir Łodziński, Ph.D. / Associate Professor

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_wikipedia  
pracownik
profesor
Department of Social Anthropology and Ethnic and Migration Studies

Contact
s.lodzinski@uw.edu.pl
Pokój: 301

Duty


Scientific activity

2023 -Professor

2006 – Habilitation, Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

1994 – Ph.D., Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

1982 – Master’s degree, Institute of Sociology, University of Warsaw

Scientific interests

Migrations, protection of rights of national and ethnic minorities in Poland, state policies towards minorities and foreigners (immigration), sociology of ethnicity, multiculturalism.

Selected publications
  • 2023 (współaut. Marek Szonert) Polityka migracyjna „bez polityki”. Antynomie tworzenia polityki migracyjnej w Polsce w okresie 2016–2022, “Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, Online First, http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/ DOI: 10.4467/25444972SMPP.23.009.18348.
  • 2023 (współaut. Ewa Nowicka): Postawy narodowego inkluzywizmu w społeczeństwie polskim (1988 – 1998 – 2019), „Studia Socjologiczne”, nr 2, 5–29, DOI: 10.24425/sts.2023.146167.
  • 2021 (współaut.  Ewa Nowicka): Długie trwanie narodu. Społeczne wymiary polskości (1988-2021), Warszawa: Collegium Civitas.
  • 2021: Nazwy i granice etniczne. Dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
  • 2017: Logika konsekwencji czy stosowności? Dylematy władz lokalnych w procesach instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce, „Studia Polityczne” 45 (2), s. 101–136.
  • 2017 (współaut. M. Szonert): „Niepolityczna polityka”. Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 43 (2), s. 39–66.
  • 2016 (red., współred. S. Rudnicki): Особистісне зростання: теорія і практика, Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.
  • 2016: Etniczne „flagowania” rzeczywistości. Problemy wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w językach mniejszości w Polsce. „Pogranicze. Studia społeczne” 27 (1), s. 223–250.
  • 2016: Ekspertyza dotycząca oceny działalności sprawozdań pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych za 2014 rok, „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities” 5 (1), s. 259–270.