We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz.

logo_orcid   logo_pbn   logo_researchgate   logo_academia  
pracownik
profesor uczelni
Katedra Antropologii Społecznej, Studiów Etnicznych i Migracyjnych

Kontakt
akazlowska@uw.edu.pl
Pokój: 211

Terminy dyżurów


Działalność naukowa

2020 – profesor uczelni

2017 – habilitacja, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2005 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

2000 – magister, Wydział Psychologii UW

Zainteresowania naukowe

nowe teorie socjologiczne, problematyka tożsamości oraz instytucjonalnych i demograficznych przemian społeczeństw, socjologia etniczności, studia migracyjne

Wybrane publikacje
  • 2023: (współaut.Liam O’Farrell Where is agency in the context of urban transformation? Exploring the narratives of institutional stakeholders and community activists in Birmingham, “Urban Studies”
  • 2022: (współaut. Louise Ryan) Bringing anchoring and embedding together: theorising migrants’ lives over-time, “Comparative Migration Studies (CMS)”
  • 2017: (współaut. A. Brzozowska) From Drifting to Anchoring. Capturing the Experience of Ukrainian Migrants in Poland, „Central and Eastern European Migration Review” 6 (online first), 1–22.
  • 2016: Social Anchoring: Immigrant Identity, Adaptation and Integration Reconnected?, „Sociology: The Journal of the British Sociological Association” 50 (6), 1123–1139.
  • 2014: (współaut. H. Grzymała-Moszczyńska) The Anguish of Repatriation: Immigration to Poland and Integration of Polish Descendants from Kazakhstan, „East European Politics and Societies and Cultures” 28 (3), 593–613.
  • 2014: The Role of Different Forms of Bridging Capital for Immigrant Adaptation and Upward Mobility: The Case of Ukrainian and Vietnamese Immigrants Settled in Poland, „Ethnicities” 15 (3), 460–490.
  • 2012: (współaut. H. Grzymała-Moszczyńska) Repatrianci z Kazachstanu – charakterystyka i główne problem adaptacyjne, Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN.

Projekty

Projekty w realizacji

Poprawa warunków życia i pracy gospodarstw domowych migrantów o nieuregulowanym statusie w Europie (I-CLAIM)