We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Patrycja Ziółkowska

Działalność naukowa

2019 – studia podyplomowe w Ośrodku Badań nad Migracjami UW

2018 – magister, Wydział Psychologii UW

Zainteresowania naukowe

Postawy międzygrupowe, wielokulturowość, różnorodność, integracja, akulturacja.

Opiekun i tytuł koncepcji pracy doktorskiej

dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska, prof. ucz.

(Nie) sprawczy uchodźcy. Rola sprawczości w funkcjonowaniu osób z doświadczeniem uchodźczym z Czeczenii w Polsce.

Wybrane publikacje
  • A. Grzymała-Kazłowska, R. Stefańska, P. Ziółkowska, Learning from refugee sponsorship: how to host refugees fleeing from Ukraine to Poland?, „CMR Spotlight”, nr 5 (40), 2022. https://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje/learning-from-refugee-sponsorship-how-to-host-refugees-fleeing-from-ukraine-to-poland/
  • P. Ziółkowska, Listy z Rosji: wpływ wyobrażonego kontaktu, kontaktu epistolarnego i narracji na postawy międzygrupowe młodzieży,  „Psychologia Wychowawcza”, nr 21 (tom 63), 2021.
  • A. Grzymała-Kazłowska, P. Ziółkowska, Postawy wobec inności w świetle koncepcji (super)różnorodności, w: Wartości w działaniu, red. M. Marody, Scholar 2021, s. 131-160.

Projekty

Projekty w realizacji

Inne

Wystąpienia na konferencjach:

  • A. Grzymała-Kazłowska, P. Ziółkowska, Being a Refugee Activist: The Mechanisms of Social Activism of Individuals with Refugee Experience, BSA Annual Conference 2022: Building Equality and Justice Now, 20.04-22.04.2022, Online (UK).
  • P. Ziółkowska, (Nie)sprawczy uchodźcy: osoby z doświadczeniem uchodźczym z Czeczenii w relacjach z instytucjami wspierającymi, X Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN: Zmiana i kontynuacja w obliczu z odmiennością, 16.09-18.09.2021, Gdańsk.
  • P. Ziółkowska, (Non)agentic Refugees in the Mirror of Supporting Institutions: the Role of Agency in the Functioning of Refugees from Chechnya in Poland, 15th European Sociological Association  Conference: Sociological Knowledges for Alternative Futures, 31.08-2.09.2021, Online (Barcelona).